Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czado, Bartlomiej

Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Bogumił Wrana, prof. PK
Tytuł równoległy Analysis of bearing capacity of foundation piles based on field cone penetration tests results
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 152 k., 5 s. pag. varia
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 78-81
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną : praca doktorska = Analysis of bearing capacity of foundation piles based on field cone penetration tests ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe pale, fundamenty, nośność, sondowanie statyczne, CPT

piles, foundations, bearing capacity, cone penetration test, CPT
Abstrakt
Realizacja obiektów budowlanych na terenach gdzie występują grunty uwarstwione, w szczególności słabonośne, skłania do stosowania fundamentów na palach. Istotnym problemem jest precyzyjna ocena ... więcej

Designing and executing constructions on layered, especially weak, soils often leads to utilization of pile foundations. Precise prediction of both bearing capacity and settlements of piles is a significant ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/