Piotr Kowalski

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (31)

Publikacje współtworzone (3)Profil w bazie Scopus
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 3


Jaśkowska, Jolanta
Synteza i właściwości cyklicznych i acyklicznych arylopiperazynyloalkilopochodnych salicylamidu jako ligandów receptorów serotoninowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Mitka, Katarzyna
Synteza i właściwości siarkowych pochodnych 2-aryloindano-1,3-dionu jako związków o potencjalnej aktywności biologicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2002
Suryło, Piotr
Synteza i właściwości nitropochodnych 1,8-naftyrydyny : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/