Adam Jarząbek

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (39)

Publikacje współtworzone (2)Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Grela, Agnieszka
Badanie zdolności usuwania fosforanów z wód drenarskich z zastosowaniem materiałów reaktywnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/