Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grela, Agnieszka

Badanie zdolności usuwania fosforanów z wód drenarskich z zastosowaniem materiałów reaktywnych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Adam Jarząbek
Tytuł równoległy [Research on the ability of removing phosphates from drainage water using reactive materials]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 193
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 154-170
Bibliografia (liczba pozycji) 302
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Badanie zdolności usuwania fosforanów z wód drenarskich z zastosowaniem materiałów reaktywnych : rozprawa doktorska = [Research on the ability of removing phosphates from drainage water using reactive ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fosforany, zeolity, materiały reaktywne, wody drenarskie

phosphates, zeolites, reactive materials, drainage water
Abstrakt
Celem pracy było wykazanie, że zmodyfikowane materiały reaktywne mogą zostać wykorzystane do usuwania fosforanów z wód drenarskich. W pracy przeprowadzono analizę dotychczas stosowanych materiałów ... więcej

The goal of the doctoral dissertation was to show that modified reactive materials can be used to remove phosphates from drainage waters.
The work carried out an analysis of the reactive materials ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/