Instrukcja deponowania prac w RPK

 

Aby zdeponować pracę w Repozytorium PK należy zalogować się do portalu RPK. Logowanie odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej, elektronicznej legitymacji studenckiej lub uczelnianej karty identyfikacyjnej.  

Po zalogowaniu w zakładce Moje konto należy wybrać opcję: deponuj.  

 

Rozpocznij deponowanie:

 

1. Wybierz kolekcję oraz rodzaj publikacji, którą chcesz zdeponować.     

    Jeśli nie uzyskałeś pozwolenia na zdeponowanie dokumentu w kolekcji, która wybrałeś, skontaktuj się z administratorem RPK.

 

2. Podaj informacje na temat deponowanej pracy.

    Wprowadzane dane dotyczą opisu bibliograficznego oraz tematu pracy.

 

3. Zatwierdź licencję, na podstawie której chcesz udostępnić pracę.

    Licencję PK należy pobrać ze strony www RPK, wypełnić i odesłać na adres Biblioteki PK.

    W przypadku udostępnienia publikacji na mocy licencji otwartych należy zaznaczyć odpowiednią z nich.

 

4. Prześlij plik.

   Publikacja może się składać z więcej niż jednego pliku. Limit wielkości plików wynosi 512 MB. 

 

Zdeponowana praca zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez redaktorów Repozytorium PK.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/