Wyszukiwanie

 

Podstawowym sposobem jest wyszukiwanie proste w polach: tytuł, autor lub wszędzie.

Lista rezultatów będzie obejmować zasoby zawierające którekolwiek z wpisanych słów. Wyniki posortowane będą po liczbie dopasowanych słów.

 

Aby wyszukać dokładnie określoną frazę, należy posłużyć się następującymi operatorami wyszukiwania:

 

- wyszukanie ściśle określonych słów

       plus przed słowem: +sieci +zastosowanie (lista wyników ograniczona do zasobów, które zawierają konkretne słowa)

 

- wyszukanie dokładnego wyrażenia 

       wyrażenie w  cudzysłowiu: "współczesnej architektury" (lista wyników ograniczona do zasobów, które zawierają słowa o określonej formie gramatycznej i szyku)

 

- wykluczanie słowa

       minus przed słowem: przestrzeń -publiczna  (lista wyników ograniczona do zasobów, które zawierają słowo przestrzeń i nie zawierają słowa publiczna)

 

- wypełnianie luk/zastępowanie ciągu znaków 

       gwiazdka: kataliz* (lista wyników ograniczona do zasobów, które zawierają słowa zaczynające się od fragmentu kataliz)

 

Dodatkowe opcje pozwalają określić zakres przeszukiwania poprzez wybór rodzaju zasobu, jego daty wydania, języka, formatu oraz kolekcji, w której się znajduje.

 

Ponadto możliwe jest przeglądanie zasobów według wydziału, kolekcji, nazwiska autora oraz ostatnio opublikowanych zasobów.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/