Zachęcamy Autorów zainteresowanych udostępnieniem swoich publikacji on-line do zdeponowania ich w Repozytorium PK.
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/