Baza BPP PK dostępna jest jedynie w trybie odczytu i nie będzie już aktualizowana.

Zapraszamy do nowej bazy prezentującej dorobek piśmienniczy pracowników i doktorantów PK: Portal zarządzania wiedzą - CRIS PK.tytuł, autor wszędzie opcje wyszukiwania


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/