betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXIV Konferencja Naukowa, 1978

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1978
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
123456 ... 8
następne

Oberski, Józef
Relacje cen i kosztów budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Chełmicki, Jerzy; Kolendowicz, Tadeusz
System budownictwa wieloprzestrzennego
Typ: referat opublikowany w książce
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Pakuła, Jerzy; Walter, Szymon
Problemy architektoniczno-konstrukcyjne w budynkach mieszkalnych monolitycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Cyganecki, Jerzy; Czerski, Zdzisław; Majewski, Jerzy
Propozycje modernizacyjne zasad konstruowania systemowych budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Pyszniak, Józef
Kierunki rozwoju technik wykończeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Płoński, Władysław
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
Typ: referat opublikowany w książce
Lossow-Samkowa, Barbara
Budownictwo jednorodzinne [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Uhma, Czesław
Zagadnienia przemysłowego wytwarzania elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Czapliński, Kazimierz; Jasman, Stefan
Konstrukcje szkieletowe w budownictwie użyteczności publicznej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Starosolski, Włodzimierz
Zagadnienia konstrukcyjne systemowego budownictwa wielorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Kierski, Bolesław
Główne problemy zmniejszenia materiałochłonności budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Łubiński, Mieczysław
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Cudnik-Ćmiel, Lidia
Wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych dopuszczenia w krajowym budownictwie mieszkaniowym lekkich kabin sanitarnych
Typ: referat opublikowany w książce
Morek, Władysław
Kierunki rozwoju narzędzi elektrycznych i techniki zamocowań
Typ: referat opublikowany w książce
Dembiński, Jan; Grela, Andrzej
Mechanizacja robót wykończeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Kozera-Wolska, Bożena
Model techniczno-organizacyjny uprzemysłowienia technik podłogowych oraz uwarunkowania realizacyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Goździewska, Zofia
Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technik okładzinowych
Typ: referat opublikowany w książce
Niespodziewański, Lech
Kierunki rozwoju elewacyjnych technik wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym i towarzyszącym
Typ: referat opublikowany w książce
Bursztyński, Janusz
Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Nowicki, Jan
Model techniczny instalacji w Programie PR-5 dla przyspieszonego rozwoju budownictwa jedno- i wielorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/