betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 964
123456 ... 49
następne

Stefaniak, Piotr
Kultowy wizerunek świątobliwej Ofki Piastówny raciborskiej (1299-1359) z kościoła sióstr Dominikanek Na Gródku w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Wyrozumski, Jerzy
Jubileusz 1050-lecia "chrztu Polski" z perspektywy Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2015
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w 2014 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Rokosz, Mieczysław
Sprawozdanie z czynności Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie za rok 2013/2014
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2014 do marca 2015
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Krasnowolski, Bogusław
Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2014 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Smólski, Stanisław
Lasy Wolnego Miasta Krakowa i Albert Thieriot
Typ: opis bibliograficzny artykułu
[Rokosz, Mieczysław]
Na marginesie Wydawnictwa TMHiZK: Kraków na drodze do niepodległości. Materiały z sesji naukowej odbytej 12 kwietnia 2014 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Paś, Monika
Pamiątkowy kielich Macieja Józefa Brodowicza z roku 1850
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Musiał, Sebastian, ks.
Biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza szkic do portretu oczami współczesnych malowany (na podstawie wspomnień pamiętnikarskich)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Reinhard-Chlanda, Małgorzata
Włodzimierz Hodys – pasjonat sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Michalski, Michał
Podróże Juliana Ignacego Nowaka – "zapomnianego" premiera II Rzeczypospolitej. Przyczynek do biografii
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Wójcik, Agata
Orientaliści-podróżnicy na wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Wilk, Bernadeta
Krakowska rodzina Nitschów
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Cierpisz, Szymon
Willa "Pod Stańczykiem" w Krakowie. Przyczynek do symboliki domu architekta
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Marek, Marta
Król Stanisław August Poniatowski w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Dettloff, Paweł
Kamienica opatów jędrzejowskich w Krakowie w XVIII stuleciu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Dzik, Janina
Capitolium sanctoris triumphi: ikonografia i kult św. Stanisława Kostki w Krakowie w XVII i XVIII wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Pajor, Piotr
Pinakle w nawie głównej kościoła św. Katarzyny w Krakowie - forma, geneza i znaczenie
Typ: opis bibliograficzny artykułu

123456 ... 49
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/