betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Ochrona Zabytków

typ: opisy bibliograficzne

  

ISSN 0029-8247
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 250
123456 ... 13
następne

Sarkowicz, Dominika
Obraz Ruiny willi rzymskiej Henryka Siemiradzkiego w świetle ostatnich badań
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Partridge, Agnieszka
W stulecie hekatomby. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w dawnej Galicji Zachodniej jako unikatowy zespół sepulkralny. Dzieje, twórcy, symbolika, stan zachowania, problemy ochrony
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Skotniczna, Ewa
Popularyzacja zabytków ojczystych w grafice polskiej XIX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Smoleńska, Anna; Florczyk, Monika
Charakterystyka i stan zachowania kamienia użytego do budowy oraz dekoracji kościoła kolegiackiego pw. św. Anny w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Stępień, Piotr M.
Konserwacja Wawelu w świetle doktryn konserwatorskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Szumakowicz, Eugeniusz
Fenomenologiczna definicja zabytku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Myczkowski, Zbigniew
Park kulturowy jako forma obszarowej ochrony zabytków
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Stępień, Piotr M.
Rekonstrukcja i kreacja w odnowie zamku na Wawelu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kaczorowska, Maria K.
Park kulturowy jako forma ochrony zespołów urbanistycznych Kraków-Zwierzyniec
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Bromowicz, Jan; Magiera, Janusz
Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Sobczyk, Jacek; Obara, Bogusław; Frączek, Piotr; Sobczyk, Joanna
Zastosowania analizy obrazu w nieniszczących badaniach obiektów zabytkowych. Wybrane przykłady
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Wartości niematerialne odziedziczonego krajobrazu miejskiego. Ich istota, rodzaje i metoda analizy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Pawłowska, Krystyna
Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Pająk, Marta; Mikłaszewicz, Magdalena; Piórczyk, Marzena
Wzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Sulma, Mirosław; Kaczorowska, Maria K.
Czas na teorię?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Marcinek, Roman
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Janicka, Anna
Secesyjna stolarka drzwi zewnętrznych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Dobosz, Piotr
Inwestycyjne, organizacyjne i prawne uwarunkowania restauracji krakowskich Sukiennic w XIX w.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Dettloff, Paweł
Kolorystyka XIII-wiecznych, ceglanych fryzów arkadkowych i zębatych w Małopolsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Smoleńska, Anna; Rembiś, Marek
Stan zachowania wapienia pińczowskiego zastosowanego w dekoracyjnych elementach architektonicznych kościoła Mariackiego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu

123456 ... 13
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/