betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XX Konferencja Naukowa, 1974

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1974
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
123456 ... 8
następne

Gędźba, Tadeusz
Aktualna problematyka uruchamiania inwestycji przemysłowych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Geyer, Ryszard
Aktualna problematyka uruchamiania inwestycji przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Stefański, Andrzej
Wybrane problemy realizacji uprzemyslowionych metod w budonictwie przemysłowym [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Ślęzak, Andrzej
Wybrane problemy realizacji uprzemyslowionych metod w budonictwie przemysłowym w świetle doświadczeń Z.B.P. "Południe"
Typ: referat opublikowany w książce
Łazarczyk, Leszek; Kubica, Józef; Zajączkowski, Leszek
Analiza stanu i kierunki rozwoju mechanizacji budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Błochowiak, Zbigniew
Masowe roboty ziemne związane z niwelacją wielkich obszarów na przykładzie budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Adler, Zygmunt; Czerwik, Adam
Masowe roboty ziemne związane z niwelacją wielkich obszarów na przykładzie budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Wątorski, Jan
Organizacja dużego placu budowy na przykładzie budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Zaręba, Henryk
Organizacja dużego placu budowy na przykładzie budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Grabski, Andrzej
Zastosowanie informatyki do celów zarządzania w organizacji zjednoczenia "Południe" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Zieliński, Rafał
Zastosowanie informatyki do celów zarządzania w organizacji zjednoczenia "Południe"
Typ: referat opublikowany w książce
Żelazny, Jan
System zarządzania dla dużych inwestycji inwestycji przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Ciołek, Ryszard
Organizacja projektowania i służby inwestycyjnej w realizacji budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Janicki, Jerzy
Organizacja projektowania i służby inwestycyjnej w realizacji budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Rowiński, Leon
Koncepcja organizacji procesu inwestycyjnego budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Vogt, Henryk
Koncepcja organizacji procesu inwestycyjnego budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Jankowiak, Wiesław
Problemy projektowania dużych obiektów przemysłowych na przykładzie walcowni blach karoseryjnych w Hucie im. Lenina [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Marzec, Zdzisław
Problemy projektowania dużych obiektów przemysłowych na przykładzie walcowni blach karoseryjnych w Hucie im. Lenina
Typ: referat opublikowany w książce
Ruppert, Jerzy
Projektowanie ciężkich budowli podziemnych na przykładzie wywrotnic wagonowych Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Wentlandt, Marian; Szpila, Władysław
Projektowanie ciężkich budowli podziemnych na przykładzie wywrotnic wagonowych Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/