Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XX Konferencja Naukowa, 1974

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1974
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
123456 ... 8
następne

Gędźba, Tadeusz
Aktualna problematyka uruchamiania inwestycji przemysłowych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Geyer, Ryszard
Aktualna problematyka uruchamiania inwestycji przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Stefański, Andrzej
Wybrane problemy realizacji uprzemyslowionych metod w budonictwie przemysłowym [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Ślęzak, Andrzej
Wybrane problemy realizacji uprzemyslowionych metod w budonictwie przemysłowym w świetle doświadczeń Z.B.P. "Południe"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Łazarczyk, Leszek; Kubica, Józef; Zajączkowski, Leszek
Analiza stanu i kierunki rozwoju mechanizacji budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Błochowiak, Zbigniew
Masowe roboty ziemne związane z niwelacją wielkich obszarów na przykładzie budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Adler, Zygmunt; Czerwik, Adam
Masowe roboty ziemne związane z niwelacją wielkich obszarów na przykładzie budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Wątorski, Jan
Organizacja dużego placu budowy na przykładzie budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Zaręba, Henryk
Organizacja dużego placu budowy na przykładzie budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Grabski, Andrzej
Zastosowanie informatyki do celów zarządzania w organizacji zjednoczenia "Południe" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Zieliński, Rafał
Zastosowanie informatyki do celów zarządzania w organizacji zjednoczenia "Południe"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Żelazny, Jan
System zarządzania dla dużych inwestycji inwestycji przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Ciołek, Ryszard
Organizacja projektowania i służby inwestycyjnej w realizacji budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Janicki, Jerzy
Organizacja projektowania i służby inwestycyjnej w realizacji budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Rowiński, Leon
Koncepcja organizacji procesu inwestycyjnego budowy Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Vogt, Henryk
Koncepcja organizacji procesu inwestycyjnego budowy Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Jankowiak, Wiesław
Problemy projektowania dużych obiektów przemysłowych na przykładzie walcowni blach karoseryjnych w Hucie im. Lenina [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Marzec, Zdzisław
Problemy projektowania dużych obiektów przemysłowych na przykładzie walcowni blach karoseryjnych w Hucie im. Lenina
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Ruppert, Jerzy
Projektowanie ciężkich budowli podziemnych na przykładzie wywrotnic wagonowych Huty Katowice [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974
Wentlandt, Marian; Szpila, Władysław
Projektowanie ciężkich budowli podziemnych na przykładzie wywrotnic wagonowych Huty Katowice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1974

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/