Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43863)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19479)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 19386
123456 ... 970
następne

Tomczyk, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do parametrycznej identyfikacji akcelerometrów w dziedzinie częstotliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2020
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Continillo, Gaetano
Enhancement of the direct synthesis of dimethyl ether (DME) from synthesis gas by macro- and microstructuring of the catalytic bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.52
Gyurkovich, Mateusz
Preferences in Master’s in Architecture diploma project subject selection – experience in the education of Engineer Architect degree holders
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: World Transactions on Engineering and Technology Education
Data wydania: 2020
ISSN: 1446-2257
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Homiński, Bartłomiej
Study tours in teaching architecture and urbanism: improving the itinerary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: World Transactions on Engineering and Technology Education
Data wydania: 2020
ISSN: 1446-2257
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Majdak, Marek; Grądziel, Sławomir
Influence of thermal and flow conditions on the thermal stresses distribution in the evaporator tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energy
Data wydania: 2020
ISSN: 1873-6785
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 6.082
Korbel, Wojciech
Changes in Poland that influence architectural education and access to the profession
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: World Transactions on Engineering and Technology Education
Data wydania: 2020
ISSN: 1446-2257
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Methods of teaching students versus their preparedness for work as architect engineers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: World Transactions on Engineering and Technology Education
Data wydania: 2020
ISSN: 1446-2257
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Berardi, Umberto; Kisilewicz, Tomasz; Kim, Sumin; Lechowska, Agnieszka; Paulos, Jason; Schnotale, Jacek
Experimental and numerical investigation of the thermal transmittance of PVC window frames with silica aerogel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Building Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2352-7102
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.379
Sikorski, Paweł
The Tatra Museum of Modern Art
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura : PUA
Data wydania: 2020
ISSN: 2544-6630
Leszczyńska, Milena; Ryszkowska, Joanna; Szczepkowski, Leonard; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Leszczyński, Michał K.; Gloc, Michał; Antos-Bielska, Małgorzata; Mizera, Kamila
Cooperative effect of rapeseed oil-based polyol and egg shells on the structure and properties of rigid polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Testing
Data wydania: 2020
ISSN: 0142-9418
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.275
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szadkowski, Bolesław; Kuśmierek, Małgorzata; Rybiński, Przemysław; Żukowski, Witold; Marzec, Anna
Application of earth pigments in cycloolefin copolymer: protection against combustion and accelerated aging in the full sunlight spectrum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.057
Olek, Bartłomiej Szczepan
Experimental insights into consolidation rates during one-dimensional loading with special reference to excess pore water pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Geotechnica
Data wydania: 2020
ISSN: 1861-1125
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.35
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena; Dulian, Piotr; Bogucki, Rafał; Miernik, Krzysztof; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena
Mechanochemical synthesis of BaTiO3 powders and evaluation of their acrylic dispersions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.057
Kiec, Mariusz; D’Agostino, Carmelo; Pazdan, Sylwia
Impact on road safety and operation of rerouting traffic in rural Travel Time Information System
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors
Data wydania: 2020
ISSN: 1424-8220
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.275
Topa, Monika; Hola, Emilia; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Lalevée , Jacques; Ortyl, Joanna
One-component cationic photoinitiators based on coumarin scaffold iodonium salts as highly sensitive photoacid generators for 3D printing IPN photopolymers under visible LED sources
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9954
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 5.342
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szkoda, Maciej; Satora, Magdalena; Konieczek, Zbigniew
Effectiveness assessment of diesel locomotives operation with the use of mobile maintenance points
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Transport = Archiwum Transportu
Data wydania: 2020
ISSN: 2300-8830
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Franczyk, Emilia; Ślusarczyk, Łukasz; Zębala, Wojciech
Drilling burr minimization by changing drill geometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 2.972
Majka, Tomasz M.; Witek, Monika; Radzik, Paulina; Komisarz, Karolina; Mitoraj, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Layer-by-layer deposition of copper and phosphorus compounds to develop flame-retardant polyamide 6/montmorillonite hybrid composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 2076-3417
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.474
Krowiak, Artur
Solving biharmonic problems on irregular domains by stably evaluated Gaussian kernel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Curved and Layered Structures
Data wydania: 2020
ISSN: 2353-7396
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Ściężor, Tomasz; Czaplicka, Anna
The impact of atmospheric aerosol particles on the brightness of the night sky
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer
Data wydania: 2020
ISSN: 0022-4073
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.047
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 970
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/