betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10210)
    Artykuły i Czasopisma (7379)
    Publikacje książkowe (708)
    Materiały konferencyjne (205)
    Prace dyplomowe (1881)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (15)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39293)
    Książki (6656)
    Artykuły i czasopisma (17060)
    Materiały konferencyjne (14240)
    Rozprawy doktorskie (1099)
    Opublikowane recenzje (84)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (65)
Inne bazy bibliograficzne (14076)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7188)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1942)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 16978
123456 ... 849
następne

Nering, Konrad; Rup, Kazimierz
An improved algebraic model for bypass transition for calculation of transitional flow in parallel-plate channel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.361
Kulinich, Andrii V.; Derevyanko, Nadezhda A.; Ishchenko, Alexander A.; Gusyak, Nataliia B.; Kobasa, Igor M.; Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.
Structure and redox properties of polymethine dyes: Electrochemical and DFT/TD-DFT study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.767
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Siwczyński, Maciej; Jaraczewski, Marcin
New Parseval’s inactive-power factor of a two-terminal network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.61
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Muc, A.; Kędziora, P.; Stawiarski, A.
Buckling enhancement of laminated composite structures partially covered by piezoelectric actuators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.881
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łuczko, Jan; Ferdek, Urszula
Non-linear analysis of a quarter-car model with stroke-dependent twin-tube shock absorber
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 4.37
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin; Gintowt, Jolanta; Kowalska-Koczwara, Alicja; Pachla, Filip; Stypuła, Krzysztof; Tatara, Tadeusz
Thermal and vibration comfort analysis of a nearly zero-energy building in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 2.075
Drozd, Wojciech; Leśniak, Agnieszka
Ecological wall systems as an element of sustainable development – cost issues
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 2.075
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata
Spring inserts for the intensification of the heat exchange process during boiling in vertical tubes-optimization of geometric parameters
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.678
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chwał, Małgorzata
Nonlocal analysis of natural vibrations of carbon nanotubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.34
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Riva, M.; Kantor, R. et al.
High-priority prototype testing in support of system-level design development of the ITER radial neutron camera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.253
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pikulski, Piotr; Stala, Klaudia
Pałac królewski w Łobzowie w czasach Jana III Sobieskiego. W poszukiwaniu autora projektu odbudowy rezydencji na podstawie analizy dorobku architektów Piotra Bebera, Tylmana z Gameren i Augustyna Locciego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Kucybała, Piotr; Gawlik, Artur; Pobędza, Janusz; Walczak, Paweł
The usage of a thermoclimatic chamber for technoclimatic tests of special vehicles and mobile machines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 14
Gawlik, Artur; Brewczyński, Damian; Bobowski, Konrad
Android application used in diagnostic system of engineerig devices and machines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 14
Wolski, Bogdan; Toś, Cezary
The statistical models for interpreting the results of parcels area verification in integrated administration and control system IACS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Borkowski, Dariusz
Analytical model of small hydropower plant working at variable speed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.767
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Osocha, Przemysław; Podgórski, Jordan
The Response Surface Methodology revisited - comparison of analytical and non-parametric approaches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Dwornicka, Renata; Pietraszek, Jacek
The outline of the expert system for the design of experiment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Seruga, Wacław
Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Paprzyca, Krystyna
Natura – Architektura – Człowiek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Petelenz, Małgorzata
Zieleń łódzkich Bałut. Kompozycja przestrzenna miejsc pamięci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8

123456 ... 849
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/