Analytical and Bioanalytical Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 1618-2642
e-ISSN 1618-2650
Skrót Anal. Bioanal. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 3.659 (od 2012)
3.578 (od 2013)
3.436 (od 2014)
3.125 (od 2015)
3.431 (od 2016)
3.307 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Meija, Juris; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solution to Mohr’s method challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Meija, Juris; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Mohr’s method challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solution to solubility product challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solubility product challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna M.; Michałowski, Tadeusz
Ostwald’s dilution law challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.436
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir
A method for identification of diastereomers of 2-decarboxy-betacyanins and 2,17-bidecarboxy-betacyanins in reversed-phase HPLC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/