Instrukcja dodawania przedmiotu wraz z listą lektur do Bazy Przedmiotów

 

DODAWANIE PRZEDMIOTU DO BAZY PRZEDMIOTÓW

Aby dodać przedmiot do bazy należy się zalogować do portalu RPK. Logowanie odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej lub uczelnianej karty identyfikacyjnej.

 

1. Dodawanie przedmiotu możliwe jest z poziomu semestru wybranego kierunku lub z zakładki MOJE KONTO/DEPONUJ. W ten sposób można dodać ten sam przedmiot w kilku semestrach jednego lub kilku kierunków. Wybierając ikonę UTWÓRZ rozpoczynamy proces deponowania.

UWAGA:
Jeśli nie uzyskałeś pozwolenia na dodanie przedmiotu do bazy, skontaktuj się z redaktorem systemu na swoim wydziale lub głównym administratorem bazy.

 

2. Baza została stworzona w oparciu o system Sylabus PK, tak aby można było swobodnie przekopiować do bazy informacje zawarte w Karcie Przedmiotu. W opisie przedmiotu należy podać jego nazwę, dane osobowe prowadzących, rok akademicki oraz nazwę wydziału. Dodatkowo opis przedmiotu można uzupełnić o elementy zalecane tj.: kategoria przedmiotu, rodzaj zajęć, specjalizacja, czy np. liczba punktów ECTS. Na koniec należy wypełnić pola dotyczące wykazu lektur do wykorzystania przez studentów. Do każdej wymienionej pozycji można dodać odsyłacz (link) do jej wersji: drukowanej, np. w katalogu BPK, lub elektronicznej znajdującej się np. w Repozytorium PK lub na innym, dowolnym serwerze.

UWAGA:

W polu PROWADZĄCY należy wymienić wszystkich prowadzących dany przedmiot, a następnie wyszukać i pobrać ich nazwiska z indeksu pracowników PK.

 

3. Należy wybrać z wykazu licencji OŚWIADCZENIE AUTORA oraz określić prawa dostępu, na podstawie którego użytkownicy będą korzystać z załączanych plików.

 

4. Podczas dodawania przedmiotu do bazy można od razu załączyć pliki do przedmiotu. Należy wybrać je z miejsca źródłowego a następnie wysyłać na serwer systemu. W ten sposób można szybko załączać pliki, bez konieczności wypełniania kolejnego formularza opisu. Mogą to być mniej istotne wg prowadzącego materiały do wykorzystania podczas zajęć lub np. karta przedmiotu z systemu Sylabus PK.

 

DEFINICJA PLIKU:

Materiały do zajęć, które podczas wyszukiwania w systemie nie są przeszukiwalne. Są udostępniane na podstawie "oświadczenia autora" i praw dostępu określonych podczas dodawania przedmiotu do bazy. Nazwa pliku jest jedynym wyznacznikiem, co zawiera załączony plik, dlatego też sugerujemy, aby nazwa jasno określała zawartość.

 

Jeżeli chcesz dodać więcej plików możesz to zrobić w dowolnym terminie edytując przedmiot (MOJE KONTO/MOJE ZASOBY/WYBRANY PRZEDMIOT), wybierając ikonę edycji () u góry ekranu przy opisie przedmiotu w bazie lub wybierając opcję DODAJ PLIK DO PRZEDMIOTU znajdującą się poniżej wykazu literatury do przedmiotu.

 

5. Proces deponowania kończy ekran PODSUMOWANIE. Jeżeli wszystkie dane są poprawne należy zamieścić przedmiot w bazie wybierając przycisk PUBLIKUJ, a następnie ZAKOŃCZ.

UWAGA:

W dowolnej chwili można powrócić do zdeponowanego przedmiotu i go edytować, np. dodać kolejny plik, dodać komentarz lub też całkowicie usunąć przedmiot z bazy. TYLKO osoba, która wprowadziła przedmiot do bazy może dokonać tych zmian.

 

DODAWANIE PLIKÓW DO PRZEDMIOTU

Aby dodać plik do bazy należy się zalogować do portalu RPK. Logowanie odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej lub uczelnianej karty identyfikacyjnej.

 

DEFINICJA PLIKU:

Materiały do zajęć, które podczas wyszukiwania w systemie nie są przeszukiwalne. Są udostępniane na podstawie "oświadczenia autora" i praw dostępu określonych podczas dodawania przedmiotu do bazy. Nazwa pliku jest jedynym wyznacznikiem, co zawiera załączony plik, dlatego też sugerujemy, aby nazwa jasno określała zawartość.

 

Pliki można załączyć z różnych miejsc w portalu:

1. Wybrając zakładkę MOJE KONTO, następnie MOJE ZASOBY, a na koniec ikonę edycji () przy wybranym przedmiocie. Należy przejść do zakładki PRZESŁANIE PLIKÓW i załączyć kolejne pliki.

 

2. Podczas przeglądania bazy wybierając ikonę edycji () u góry ekranu przy nazwie przedmiotu. Należy przejść do zakładki PRZESŁANIE PLIKÓW i załączyć kolejne pliki.

 

3. Podczas przeglądania bazy wybierając link DODAJ PLIK DO PRZEDMIOTU znajdujący się poniżej wykazu literatury do przedmiotu. System automatycznie przekieruje nas do zakładki PRZESŁANIE PLIKÓW.

 

DODAWANIE ZASOBÓW DO PRZEDMIOTU

Aby dodać zasoby do bazy należy się zalogować do portalu RPK. Logowanie odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej lub uczelnianej karty identyfikacyjnej.

 

DEFINICJA ZASOBU:

Materiały do zajęć, które podczas wyszukiwania w systemie są, w odróżnieniu od plików, przeszukiwalne. Aby je dodać należy uzupełnić osobny formularz deponowania. Zasoby udostępniane są na podstawie wybranej podczas deponowania licencji i na określonych przez deponenta prawach dostępu. 

 

UWAGA:

Do załączonych zasobów nie odnosi się oświadczenie autora i prawa dostępu określone podczas dodawania przedmiotu.

 

1. Podczas przeglądania bazy przejdź do swojego przedmiotu i wybierz link DODAJ ZASÓB DO PRZEDMIOTU znajdujący się poniżej wykazu literatury do przedmiotu, a następnie wybierz MATERIAŁ DO ZAJĘĆ. Wybierając ikonę UTWÓRZ rozpoczynamy proces deponowania.

 

2. Podaj informacje na temat deponowanej pracy. Wprowadzane dane dotyczą opisu bibliograficznego oraz tematu pracy.

 

3. Wybierz licencję, na podstawie której chcesz udostępnić pracę.

UWAGA:

Jeśli wybrałeś Licencję PK należy pobrać ją ze strony www RPK, wypełnić i odesłać na adres Biblioteki PK.

 

4. Prześlij plik. Publikacja może się składać z więcej niż jednego pliku. Limit wielkości plików wynosi 512 MB.

 

5. Proces deponowania kończy ekran PODSUMOWANIE. Jeżeli wszystkie dane są poprawne wybierz przycisk PUBLIKUJ, a następnie ZAKOŃCZ.
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/