Doktoraty w Repozytorium PK

 

Doktoraty w RPK gromadzone są na podstawie Zarządzenia nr 18 Rektora PK w sprawie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Krakowskiej. 

 

Autor przed obroną ma obowiązek dostarczyć do Biblioteki PK:

 

1. Rozprawę doktorską w wersji drukowanej i elektronicznej;

2. Wypełniony formularz opisu rozprawy doktorskiej  opis rozprawy doktorskiej

3. Wypełnioną i podpisaną licencję niewyłączną na korzystanie z utworu - w dwóch egzemplarzachlicencja niewyłączna na korzystanie z utworu
   Proszę zwrócić szczególną uwagę na paragraf 3.1.e. i wybór jednej z czterech możliwości opublikowania utworu.

 

Po złożeniu wszystkich dokumentów autor otrzymuje od Biblioteki PK potwierdzenie przyjęcia rozprawy doktorskiej.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/