Express Polymer Letters


ISSN 1788-618X
Impact Factor dla czasopisma 2.294 (od 2012)
2.953 (od 2013)
2.761 (od 2014)
2.965 (od 2015)
2.983 (od 2016)
3.064 (od 2017)
2.875 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
35 (od 2013)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
SNIP 1.409 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1605 Chemistry: Organic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Sienkiewicz, A.; Czub, P.
Blocked isocyanates as alternative curing agents for epoxy-polyurethane resins based on modified vegetable oils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 2.875
Piątkowski, M.; Kitala, D.; Radwan-Pragłowska, J.; Janus, Ł.; Klama-Baryła, A.; Łabuś, W.; Tomanek, E.; Glik, J.; Matýsek, D.; Kawecki, M.
Chitosan/aminoacid hydrogels with antimicrobial and bioactive properties as new scaffolds for human mesenchymal stem cells culture applicable in wound healing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 2.875
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, M.; Janus, Ł.; Radwan-Pragłowska, J.; Raclavsky, K.
Microwave-enhanced synthesis of biodegradable multifunctional chitosan hydrogels for wastewater treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.064
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sienkiewicz, Anna ; Czub, Piotr
Novel bio-based epoxy-polyurethane materials from modified vegetable oils – synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.064
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/