Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10297)
    Artykuły i Czasopisma (7442)
    Publikacje książkowe (714)
    Materiały konferencyjne (210)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39892)
    Książki (6724)
    Artykuły i czasopisma (17251)
    Materiały konferencyjne (14566)
    Rozprawy doktorskie (1107)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (68)
Inne bazy bibliograficzne (14225)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7335)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2100
123456 ... 105
następne

Muniak, Damian Piotr
Regulation fixtures in hydronic heating installations : types, structures, characteristics and applications
Typ: książka
Data wydania: 2019
Taler, Dawid
Numerical modelling and experimental testing of heat exchangers
Typ: książka
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ściężor, Tomasz
Almanach Astronomiczny na rok 2019
Typ: książka
Data wydania: 2018
Dudzik, Marek
Współczesne metody projektowania, weryfikacji poprawności i modelowania zjawisk trakcji elektrycznej
Typ: książka
Data wydania: 2018

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody
Typ: książka
Redaktor: Sobotka, Anna, Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 8
Typ: książka
Redaktor: Mielnik, Anna
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 6
Typ: książka
Redaktor: Kozłowski, Tomasz
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 5
Typ: książka
Redaktor: Kozłowski, Tomasz
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 4
Typ: książka
Redaktor: Kozłowski, Tomasz
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 3
Typ: książka
Redaktor: Misiągiewicz, Maria
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 2
Typ: książka
Redaktor: Kozłowski, Dariusz
Data wydania: 2018

Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture. Vol. 1
Typ: książka
Redaktor: Kozłowski, Dariusz
Data wydania: 2018
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich
Typ: książka
Data wydania: 2018
Cebula, Artur
Solutions of selected inverse heat transfer problems and their experimental verifications
Typ: książka
Data wydania: 2018
Motak, Maciej
Osiedle Urzędnicze w Krakowie : urbanistyka i architektura 1924-1942
Typ: książka
Data wydania: 2018
Lorenc, Augustyn
Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia
Typ: książka
Data wydania: 2018

Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej
Typ: książka
Redaktor: Złowodzki, Maciej, Juliszewski, Tadeusz, Ogińska, Halszka, Taczalska, Anna, Trzyniec, Karolina
Data wydania: 2018
Mełges, Hubert
Pozamiejski obraz przestrzenno-architektoniczny Małopolski wczoraj i dziś : wybrane problemy
Typ: książka
Data wydania: 2018

Development in machining technology : scientific-research reports. Vol. 8
Typ: książka
Redaktor: Zębala, Wojciech, Maňková, Ildikó
Data wydania: 2018
Sroczyńska, Jolanta
Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego
Typ: książka
Data wydania: 2018

123456 ... 105
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/