betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXVIII Konferencja Naukowa, 1992

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1992
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 117
123456
następne

Ziółko, Jerzy
Wzmacnianie konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Sułocki, Jerzy
Diagnostyka konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Pogorzelski, Jerzy A.
Diagnostyka cieplna budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Małachowicz, Edmund
Rewaloryzacja istniejących zasobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Kucharska-Stasiak, Ewa
Ekonomiczne problemy zużycia i remontowania zasobów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Kajfasz, Stanisław
Utrzymanie obiektów budowlanych - pojęcia, wsparcie naukowe
Typ: referat opublikowany w książce
Wysokiński, Lech; Jeske, Tadeusz
Geotechniczne problemy w zagadnieniach eksploatowanych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Jamroży, Zygmunt
Naprawy i wzmocnienia betonowych konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Niedostatkiewicz, Leszek; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Przykłady rewaloryzacji budynków kubaturowych w kontekście ich wzmacniania
Typ: referat opublikowany w książce
Ciesielski, Roman
Diagnostyka dynamiczna budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Brunarski, Lesław
Diagnostyczne metody badań budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Borusiewicz, Władysław
Możliwości modernizacji i adaptacji istniejących budynków do współczesnych potrzeb - refleksje krakowskie
Typ: referat opublikowany w książce
Miłosz, Marek; Sobotka, Anna
Optymalizacja parametrów wejściowych systemów zarządzania w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Przewłocki, Stefan; Pawłowski, Wiesław
Problematyka metrologiczna w normach ISO dotyczących budownictwa uprzemysłowionego
Typ: referat opublikowany w książce
Pawłowski, Wiesław
Zastosowanie metody magnetycznej i termalnej w realizacji zadań pomiarowych dla potrzeb profilaktycznych i diagnostycznych w budownictwie uprzemysłowionym
Typ: referat opublikowany w książce
Pasławski, Jerzy
Wyznaczanie algorytmów sterowania obróbką termiczną prefabrykatów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Miłosz, Marek
Modele sieciowe parku maszyn budowlanych dla optymalizacji jego struktury
Typ: referat opublikowany w książce
Łodo, Aleksy; Kubiak, Janusz
Polska wersja technologii wytwarzania strunobetonowych żerdzi wirowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Florkiewicz, Antoni; Łańczak, Władysław; Dembiński, Mariusz
Prostowanie wychylonego z pionu wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Bołtryk, Michał; Szklennik, Nina; Dworzańczyk, Dorota
Technologia docieplania ścian szczytowych w budynkach wielkopłytowych z wykorzystaniem surowców wtórnych
Typ: referat opublikowany w książce

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/