betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9043)
    Artykuły i Czasopisma (6635)
    Publikacje książkowe (466)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1730)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (24)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35622)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8851)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7045)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
123456 ... 8
następne

Płatkiewicz, Agnieszka; Rydzewski, Paweł; Sztukiewicz, Romuald
Zmiany równości poprzecznej na drogowym odcinku doświadczalnym w Poznaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Chmielewski, Jacek; Bebyn, Grzegorz; Kempa, Jan; Szczuraszek, Tomasz
Wybrane charakterystyki zachowań komunikacyjnych osób na przykładzie kilku miast polskich
Typ: referat opublikowany w książce
Szagała, Piotr
Analiza warunków ruchu na drogach jednojezdniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Bańkowski, Wojciech; Sybilski, Dariusz
Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowej z wykorzystaniem badań laboratoryjnych zmęczenia mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Sołowczuk, Alicja
Utrzymanie dróg i ocena ich stanu technicznego na podstawie gwarantowanej prędkości miarodajnej
Typ: referat opublikowany w książce
Dudek, Mariusz; Rudnicki, Andrzej
Modelowanie intensywności użytkowania przestrzeni miejskiej dla celów prognozowania ruchu
Typ: referat opublikowany w książce
Mieczkowski, Paweł
Termiczne uwarunkowania prowadzenia napraw nawierzchni bitumicznych zimą
Typ: referat opublikowany w książce
Makuch, Jacek
Zastosowanie tworzyw sztucznych w nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcji torowisk tramwajowych w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Szydło, Antoni; Kruszyna, Maciej
Porównanie modeli: deterministycznego i stochastycznego w modelowaniu ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej
Typ: referat opublikowany w książce
Kalabińska, Maria; Piłat, Jerzy; Radziszewski, Piotr
Przydatność wybranych metod badawczych do oceny funkcjonalnej właściwości lepiszczy asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Ar-Rabit, Ahmed H.G.; Judycki, Józef
Badania starzenia mastyksu grysowego SMA
Typ: referat opublikowany w książce
Grzybowska, Wanda; Zieliński, Piotr
Wzmacnianie konstrukcji i podłoża nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu geosyntetyków
Typ: referat opublikowany w książce
Wilanowicz, Jarosław; Grabowski, Wojciech
Badania charakterystyk strukturalnych wypełniaczy mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym
Typ: referat opublikowany w książce
Słowik, Mieczysław; Grabowski, Wojciech; Kuczma, Mieczysław
Modelowanie matematyczne zjawiska nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych polimerami
Typ: referat opublikowany w książce
Gardziejczyk, Władysław
Średnia głębokość profilu nierówności jako parametr oceny makrotekstury nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Gaca, Stanisław
Prędkość pojazdów w przekrojach ulic - badania identyfikacyjne i modele
Typ: referat opublikowany w książce
Dybicz, Tomasz
Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługowo-handlowe
Typ: referat opublikowany w książce
Bryszewski, Michał
Uogólniony koszt podróży jako podstawa prognoz ruchu na autostradach płatnych
Typ: referat opublikowany w książce
Szojda, Leszek
Możliwości analizy numerycznej konstrukcji murowej
Typ: referat opublikowany w książce
Waszczyszyn, Zenon; Sych, Piotr
Określenie nośności i wytrzymałości murów za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/