Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46296)
    Książki (7573)
    Artykuły i czasopisma (20907)
    Materiały konferencyjne (22951)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w czasopiśmie

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 2537
123456 ... 127
następne

Bazan, Patrycja; Kozub, Barbara; Korniejenko, Kinga; Gailitis, Rihards; Sprince, Andina
Tribo-mechanical behavior of geopolymer composites with wasted flax fibers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW: nie
Pławecka, Kinga; Korniejenko, Kinga; Bazan, Patrycja
Effect of corundum sand proportion on strength properties geopolymer mortar based on fly ash
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW: nie
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tomala, Agnieszka Maria; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Polymer-ceramic biocomposites based on hydroxyapatite/PVP/histidine for tissue engineering with drug-delivery function
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: streszczenie posteru
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2021
ISSN: 2079-4983
Bazarnik, Jakub; Barker, Abigail; Majka, Jarosław; Kośmińska, Karolina; Elvevold, Synnøve; Bazarnik, Mirosława
Wstępna charakterystyka geochemiczna amfibolitów i skał ultramaficznych terranu West Ny-Friesland, północny Spitsbergen
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal
Deformations of steel end-plate beam-to-column joint when subject to simulated steady-state and transient-state fire heating regimes
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: ce/papers
Data wydania: 2021
ISSN: 2509-7075
Lista MNiSW: nie
Wesołowski, Łukasz
Timber verandas in Sopot – early XX century examples of solar architecture – future of timber in buildings
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Phenomenological Aspects of Civil Engineering (PACE) - an International Congress
Data wydania: 2021
ISSN: 2791-6405
Bauer, Marek; Dźwigoń, Wiesław; Richter, Matthias
Personal safety of passengers during the first phase Covid-19 pandemic in the opinion of public transport drivers in Krakow
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archives of Transport = Archiwum Transportu
Data wydania: 2021
ISSN: 2300-8830
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Dzierwa, Piotr; Kamińska, Katarzyna
Determination of boiler startup curves due to stresses in critical pressure elements
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Heat Transfer Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1521-0537
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szkoda, Maciej; Michnej, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Paluch, Maciej
Pilot project of autonomization of the control system for a Newag 126N “Nevelo” tram
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Physics: Conference Series
Data wydania: 2021
ISSN: 1742-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Paluch, Maciej; Noga, Marcin; Lisowska, Aleksandra
Increasing the theoretical efficiency of the spark-ignition engine cycle by adding inert gas at part-load
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Physics: Conference Series
Data wydania: 2021
ISSN: 1742-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kholiavchuk, Dariia; Cebulska, Marta
Precipitation shortage in the high Ukrainian and Polish Carpathians
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Air and Water Components of the Environment : Conference Proceedings
Data wydania: 2021
ISSN: 2067-743X
Lista MNiSW: nie
Baskoro, Y.; Jaya, I.; Glowacz, A.; Sułowicz, M.; Caesarendra, W.
Heat transfer optimization of end winding rotor generator by the use of modified axial spacer: a case study
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Physics: Conference Series
Data wydania: 2021
ISSN: 1742-6596
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Halun, Joanna; Karbowniczek, Paweł; Kuterba, Piotr; Danel, Zoriana
Investigation of ring and star polymers in confined geometries: theory and simulations
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Entropy
Data wydania: 2021
ISSN: 1099-4300
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Marcinkowski, Mateusz; Taler, Dawid
Calculating the efficiency of complex-shaped fins
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Naumov, Vitalii; Vasiutina, Hanna; Solarz, Agnieszka
Modeling demand for deliveries by cargo bicycles in the Old Town of Kraków
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Transportation Research Procedia
Data wydania: 2021
ISSN: 2352-1465
Lista MNiSW: nie
Kopeć, Piotr; Niezgoda-Żelasko, Beata
Optimisation of the geometric parameters of longitudinally finned air cooler tubes operating in mixed convection conditions
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Processes
Data wydania: 2021
ISSN: 2227-9717
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Muniak, Damian Piotr
The impact of the use of antifreeze substances on the heating installation thermohydraulic parameters and energy consumption
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Heat Transfer Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1521-0537
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pomorski, K.; Staszewski, R.B.
Description of interface between semiconductor electrostatic qubit and Josephson junction in tight binding model
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 2020
ISSN: 1898-794X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kozioł, Piotr; Pilecki, Rafał
Ciągły nieliniowy układ belki podwójnej jako wiarygodny model dynamiki drogi kolejowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings
Data wydania: 2020
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW: nie
Czyczuła, Włodzimierz; Kozioł, Piotr
Odpowiedź dynamiczna drogi szynowej jako struktury dwuwarstwowej w kierunku wzdłużnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings
Data wydania: 2020
ISSN: 1231-9155
Lista MNiSW: nie

123456 ... 127
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/