Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22241)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Romanowicz, Tomasz; Taler, Jan; Jaremkiewicz, Magdalena; Sobota, Tomasz

Determination of heat transfer correlations for fluids flowing through plate heat exchangers needed for online monitoring of district heat exchanger fouling

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Energies
Data wydania 2023
Język angielski
Numeracja Vol. 16, Iss. 17
Typ nośnika online
Liczba stron 14
Zakres stron [1-14]
Oznaczenia ref./art. 6264
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Selected Papers from XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2023)
Nazwa konferencji XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2023)
Miejsce konferencji Düsseldorf, Germany
Data konferencji 4-8.09.2023
DOI 10.3390/en16176264
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Determination of heat transfer correlations for fluids flowing through plate heat exchangers needed for online monitoring of district heat exchanger fouling / Tomasz Romanowicz, Jan Taler, Magdalena Jaremkiewicz, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe plate heat exchangers, thermal resistance of the fouling, Nusselt number correlation, Wilson method
Abstrakt
This article deals with the problem of estimating the degree of fouling of plate heat exchangers (PHEs) used in district heating substations (where the working medium is water). A method for calculating ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/