betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9234)
    Artykuły i Czasopisma (6785)
    Publikacje książkowe (474)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1761)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36199)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8986)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1805)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

typ: opisy bibliograficzne

  

Miejsce wydania Kraków
ISSN 0079-3450 ; 2450-0038 eISSN
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 225
123456 ... 12
następne

Szpakowska-Loranc, Ernestyna
Miasto jako tekst. Klasycystyczne miasta idealne II połowy XX wieku i współczesne
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kosiński, Jan
Idee i realizacje z dziedziny projektowania konserwatorskiegow XXI w. na wybranych przykładach
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kronowski, Dariusz
Wpływ architektury neoregionalnej i nowoczesnej na kształtowanie myśli krakowskiej szkoły projektowania architektonicznego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Długosz, Dominika
Tendencje w projektowaniu zabytkowych wnętrz sakralnych na przykładzie Apartamentu Królewskiego przy ul. Koletek 12 w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kowicki, Marek
Klimat lokalny krakowskiego Kazimierza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Złowodzki, Maciej
J. Tadeusz Gawłowski (1926-2009) – twórca i profesor czterech uczelni
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kowalski, Przemysław
Kształtowanie wartości kulturowych i przyrodniczych szlacheckich majątków ziemskich w dawnej Polsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Orłowski, Jacek; Walkowski, Andrzej; Złowodzki, Maciej
Względy funkcjonalno-przestrzenne i ergonomiczne w projektowaniu szpitali
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Franta, Aleksander
Kim był dla mnie Juliusz Żórawski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Wroński, Józef Szymon
Kościoły Krakowa zbudowane w ostatnim dziesięcioleciu XX i na początku XXI wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Pawłowska, Krystyna
Wanda - wspomnienia przyjaciół
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Zachariasz, Agata
Wanda Genga (1927-2008)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kosiński, Wojciech
Pożegnanie prof. Wiktora Zina (1925-2007)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Buszko, Anna
Ewolucja architektury i sztuki sakralnej w Krakowie po reformach soboru watykańskiego II
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Bogdanowska, Monika
Sgraffita z kamienicy Hippolitów w świetle najnowszych badań
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Chlipalski, Jerzy
Drewniany Kraków pierwszej połowy XIV wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kosiński, Wojciech
Raport o architekturze Krakowa w nowych zespołach urbanistycznych na tle współczesnych tendencji w estetyce miast
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Kuc, Sabina; Piebiak, Iwona
Udział Profesora Oskara Büttnera w realizacji programu nauczania z przedmiotu Budownictwo ogólne na kierunku Architektura Krajobrazu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Seruga, Wacław
Środowisko mieszkaniowe - poszukiwania
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Mikułowski-Pomorski, Jerzy
Problemy społeczne w rozwoju miasta Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu

123456 ... 12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/