Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (42546)
    Książki (7036)
    Artykuły i czasopisma (18724)
    Materiały konferencyjne (15385)
    Rozprawy doktorskie (1140)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (85)
Inne bazy bibliograficzne (14605)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2054)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Historia i Ludzie PK (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4818
123456 ... 241
następne

Pławiak, Paweł; Abdar, Moloud
Novel methodology for cardiac arrhythmias classification based on long-duration ECG signal fragments analysis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Ganczarski, Artur; Szubartowski, Damian
Problems of thick functionally graded material structures under thermomechanical loadings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Sustainable production of chitosan
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Florkiewicz, Wioletta; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Manufacturing of titanium and its alloys
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Florkiewicz, Wioletta; Słota, Dagmara; Malina, Dagmara; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Powłoki kompozytowe do zastosowań biomedycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Michałowski, Sławomir; Czytajło, Teresa
Wpływ nanokrzemionki na wybrane właściwości mikroporowatych elastomerów poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Majka, Tomasz M.; Bialik-Wąs, Katarzyna
Wpływ poli(alkoholu winylowego) na właściwości fizykochemiczne i strukturalne hydrożeli alginianowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Uram, Katarzyna; Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria
Modyfikacja sztywnych pianek poliuretanowych bio-poliolami o różnej strukturze chemicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Stachak, Piotr; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka bezizocyjanianowych elastomerów poliuretanowych (NIPU)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Prociak, Aleksander
Pianki poliuretanowe modyfikowane wybranymi komponentami z surowców odnawialnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz
Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Hebda, Edyta; Ozimek, Jan; Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
Chemiczna modyfikacja spienionych poliuretanów cząsteczkami organiczno-nieorganicznymi typu POSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bialik-Wąs, Katarzyna; Marchewka, Kamila; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka termoczułych mikro/nanonośników polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Stąporek, Marta; Wiatr, Krystyna
Chatbot – narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Ganczarski, Artur
Anisotropic material behavior
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Ślusarczyk, Ł.; Franczyk, E.
Experimental determination of cutting forces during orthogonal turning of C45 steel
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Franczyk, E.; Zębala, W.; Ślusarczyk, Ł.
Modeling of burrs during drilling of titanium alloy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Rumian, K.; Zębala, W.
[Taguchi method and variance analysis for cutting data selection for sintered nickel based materials machining]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019

123456 ... 241
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/