betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9914)
    Artykuły i Czasopisma (7187)
    Publikacje książkowe (487)
    Materiały konferencyjne (197)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1852)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (30)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38209)
    Książki (6530)
    Artykuły i czasopisma (16616)
    Materiały konferencyjne (13736)
    Rozprawy doktorskie (1093)
    Opublikowane recenzje (81)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (63)
Inne bazy bibliograficzne (13996)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1871)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4497
123456 ... 225
następne

Mitianiec, Wladyslaw
Modern pneumatic and combustion hybrid engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Knosala, Ryszard; Wasilewska, Barbara; Boratyńska-Sala, Anna
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Wilczyński, Andrzej; Kołodziej, Joanna
Virtualization model for processing of the sensitive mobile data
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Krawczyk, Tomasz; Kulesza, Leszek
Uderzenia hydrauliczne w instalacjach centralnego ogrzewania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Sikorska-Bączek, Renata
System klimatyzacji budynków zasilanych energią promieniowania słonecznego z ogniw fotowoltaicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Godyń, Izabela
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Porzuczek, Jan
Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej; Ludwinek, Krzysztof; Jaśkiewicz, Marek
The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Skoczypiec, Sebastian
Electrochemical methods of micropart’s manufacturing
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Korpak, Joanna
Human impact on mountain streams and rivers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Block ramps : a field example
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Raszka, Jerzy; Jamroż, Lech
A discrete dynamic system approach to studying project management processes using the general theory of linear max plus systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Zin, Barbara
Istota regeneracji substancji zabytkowej miast w nauczaniu akademickim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Taczalska, Anna
Tendencje w kształtowaniu nowoczesnej architektury biurowej – przebudowa i modernizacja
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Młynarski, Stanisław; Kaczmarek, Jarosław
Reliability determinants of the value of transport company fixed assets components
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Piekarski, Marian
Kształcenie doradców zawodowych. Doświadczenia Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Radecki-Pawlik, Artur
Wieża wodna w zespole pałacowym Prokocimia w Krakowie na terenie parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Kwiatkowski, Krzysztof
Budowle stylu nadwiślańskiego jako implanty pamięci intencjonalnej. Aspekty urbanistyczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Kowalska-Koczwara, Alicja; Romańska-Zapała, Anna
Analiza sprawności wzrokowo-ruchowej operatorów maszyn roboczych pod wpływem wibracji niskiej częstotliwości o oddziaływaniu miejscowym oraz hałasu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Łach, Michał; Kurek, Izabela; Hebdowska-Krupa, Maria; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
The possibilities of use granulates made from tires as an additive to geopolymer concretes
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017

123456 ... 225
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/