Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XV Konferencja Naukowa, 1969

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1969
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 75
1234
następne

Kuczyński, Władysław
Rola zaplecza badawczego w rozwoju przemysłu betonów [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kajfasz, Stanisław
Rola zaplecza badawczego w rozwoju przemysłu betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Lewicki, Bohdan
Kierunki badań dotyczące wytrzymałości i kształtowania elementów prefabrykowanych w aspekcie wymagań produkcji przemysłowej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Łempicki, Jerzy
Kierunki badań dotyczące wytrzymałości i kształtowania elementów prefabrykowanych w aspekcie wymagań produkcji przemysłowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kozak, Roman
Prace badawcze dotyczące kontroli własności mieszanki betonowej w procesie technologicznym i kontroli jakości prefabrykatów [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kowalski, Ryszard
Prace badawcze dotyczące kontroli właściwości mieszanki betonowej w procesie technologicznym i kontroli jakości prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kopyciński, Bronisław
Kierunki prac badawczych dotyczące formowania, zagęszczania i dojrzewania betonu dla potrzeb prefabrykacji [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Piątkowski, Jan
Kierunki prac badawczych dotyczące formowania, zagęszczania i dojrzewania betonu dla potrzeb prefabrykacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kobyliński, Antoni
Kierunki prac badawczych dotyczące surowców i projektowania mieszanki betonowej dla potrzeb prefabrykacji [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Talbierski, Jerzy
Kierunki prac badawczych dotyczące surowców i projektowania mieszanki betonowej dla potrzeb prefabrykacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Uściłowski, Stefan; Cupryk, Tadeusz
Problemy mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych w produkcji betonowych elementów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Szewczyk, Seweryn; Widera, Jerzy
Problemy technologiczne przemysłowej produkcji elementów z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Ryznar, Mieczysław
Kierunki rozwoju przemysłu betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Zachara, M.; Pyszniak, J.; Zając, J.
Wplyw niektórych czynników na zarysowania i jednorodność betonu w obudowie szybu górniczego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Nowakowski, Bolesław; Malak, Barbara
Wplyw szybkoobrotowego mieszania na przyspieszenie procesu twardnienia zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Mańczak, Aleksandra; Tomkowiak, Kazimierz
Badanie wytrzymałości betonu przy równoczesnym wyznaczeniu odkształceń metodą czystego rozciągania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Stefański, Andrzej; Zgoła, Błażej
O niektórych czynnikach wpływających na efekt przyspieszenia procesu dojrzewania betonu przy pomocy obróbki cieplnej prądem elektrycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Stupnicki, Wiesław
Dalsze możliwości badania wytrzymałości betonu na rozciąganie, na walcach normowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Mielczarek, Zbigniew
Wspólpraca elementów w zginanym dźwigarze drewnianym o środniku ze sklejki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Matyszewski, Tomisław; Zmysłowska, Ludmiła; Ambrożewicz, Grzegorz
Wpływ zawilgocenia na niektóre własności gipsobetonu keramzytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969

1234
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/