betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
123456 ... 9
następne

Gawłowski, J. Tadeusz
Część Problemowa sesji III Konferencji Krynickiej 1988 nt. "Modernizacja i rekonstrukcja wybranych obiektów budownictwa przemysłowego" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Sieczkowski, Jeremi
Sesja III pt. "Modernizacja i rekonstrukcja wybranych obiektów budownictwa przemysłowego" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Augustyn, Jan
Modernizacja i rekonstrukcja wybranych obiektów budownictwa przemysłowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Kajfasz, Stanisław
Rekonstrukcja i modernizacja obiektów budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Buszko, Henryk
Sesja II "Modernizacja budynków mieszkalnych" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Runkiewicz, Leonard
Modernizacja budynków mieszkalnych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Biliński, Tadeusz
Uwarunkowania intensyfikacji działalności remontowej i modernizacyjnej w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Łempicki, Jerzy
I sesja Części Problemowej XXXIV Konferencji Krynickiej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Cieszyński, Kazimierz
Sesja I Części Problemowej Konferencji Krynickiej "Ogólne problemy stanu i zachowania istniejącej substancji budowlanej w kraju" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Rowiński, Leon
Ogólne problemy stanu i zachowania istniejącej substancji budowlanej w kraju
Typ: referat opublikowany w książce
Ryszewski, Czesław; Gierczak, Franciszek
Zagadnienia trwałości żelbetowych chłodni hiperboloidalnych w świetle 35-letnich doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Korona, Lucyna
Technologiczno-organizacyjne problemy związane z rekonstrukcją budynków przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Cygan, Mieczysław
Doświadczenia z modernizacji i rozbudowy ciepłowni
Typ: referat opublikowany w książce
Czarnecki, Lech
Kompozyty żywiczne w modernizacji obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Rycaj, Stanisław; Napieraj, Zygfryd
Regeneracja powłok żelbetowych chłodni hiperboidalnych na przykładzie doświadczeń uzyskanych w elektrowniach - Łagisza, Adamów, Siersza
Typ: referat opublikowany w książce
Chmielewski, Tadeusz; Golczyk, Marian
Zagadnienia niezawodności konstrukcji budowlanych na przykładzie hiperboloidalnych chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Ziółko, Jerzy
Przykłady modernizacji stalowych hal przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Domińczyk, Włodzimierz; Macht, Halina
Termorenowacja przegród zewnętrznych w budynkach przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Kuś, Stanisław; Kerste, Jerzy
Doświadczenia z modernizacji hal przemysłowych żelbetowych i sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Werner, Witold A.
Tendencje modernizacji architektonicznej obiektów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/