Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
1234567 ... 9
następne

Mrozowicz, Juliusz; Hejducki, Zdzisław
Zastosowanie potokowych metod organizacji procesów budowlanych do modernizacji i remontów budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Czapliński, Kazimierz; Marcinkowska, Ewa
Planowanie technologii i organizacji robót remontowych i modernizacyjnych na podstawie statystycznej oceny stopnia zużycia elementów technicznych budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Boczkowski, A.
Modernizacja i remonty instalacji i urządzeń elektrycznych w istniejących zasobach mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Niemczyński, Mikołaj
Roboty instalacyjne - zakres, celowość, technologie na tle modernizacji starych zasobów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kujawiński, Kazimierz
Problemy konstrukcyjne w remontach kapitalnych tradycyjnych budynków mieszkalnych połączonych z ich modernizacją
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Domińczyk, Włodzimierz; Pęziński, Jarosław
Nowe metody docieplania ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wprowadzone do realizacji przez COBPBP "Bistyp"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Krause, Henryk
Temperaturowa diagnostyka cieplna modernizowanych budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Płoński, Władysław
Termorenowacja budynków modernizowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Cieszyński, Kazimierz
Możliwości rekonstrukcji śródmiejskich dzielnic mieszkaniowych, na podstawie doświadczeń w NRD
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Czubaszek, Zbigniew
Remonty i modernizacja zasobów mieszkaniowych - potrzeby, możliwości oraz uwarunkowania ich realizacji do roku 1990 i prognoza na dalsze lata
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Sambura, Andrzej
Implementation of information systems on land and building resources
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Belniak, Stanisław; Kałkowski, Leszek
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Matuszak, Barbara
Potrzeby materiałowe na modernizację i remonty kubaturowych obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Jarmontowicz, Roman; Pierzchlewicz, Jerzy; Nejman, Tadeusz J.; Łubiński, Mieczysław
Ceramika budowlana w modernizacji zasobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Loska, Albin
Problemy diagnostyki szczelności i rekonstrukcji uszczelnień złączy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Śliwowski, Lech
Pełny opis wymiany energii pomiędzy budynkiem a otoczeniem niezbędną podstawą poprawnego projektowania, realizowania i eksploatacji, a także modernizacji zasobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Matczuk, Zbigniew; Firkowicz, Katarzyna; Pogorzelski, Jerzy A.
Diagnostyka cieplna budynków modernizowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Ziółko, Jerzy
Ocena przydatności konstrukcji stalowych do modernizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kłosiewicz, Urszula; Ostrowska, Elżbieta
Kierunki modernizacji budownictwa handlowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Sieczkowski, Jeremi; Wojciechowski, Edmund; Engel, Lech
Rewaloryzacja starej zabudowy jako szczególna forma remontów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

poprzednie
1234567 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/