Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LV Konferencja Naukowa, 2009

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 108
123456
następne

Włodkowski, Zbigniew
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru - kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Szydło, Antoni; Tracz, Marian
Jakość kształcenia branżowego na przykładzie budownictwa drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Schetter, Hans Helmut
Czy kształcenie na uniwersytetach technicznych w Niemczech odpowiada potrzebom branży budowlanej?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Rusin, Zbigniew
Współczesne potrzeby w zakresie edukacji inżynierów - czy duński system PBL im odpowiada?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Piwkowski, Wiktor
Kształcenie zawodowe - od robotnika do technika
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Nowak, Andrzej S.
Kształcenie i dokształcanie inżynierów - czy warto i czy można wykorzystać doświadczenia amerykańskie?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Motzko, Christoph
System kształcenia zawodowego kadr technicznych i robotnicznych budownictwa w Niemczech na przykładach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Mikina, Roman; Chodor, Leszek
Jakość inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo w ocenie pracodawców polskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Łapko, Andrzej
Realizacja Deklaracji Bolońskiej w obszarze inżynierii lądowej - porównanie z innymi krajami UE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Kurkiewicz, Andrzej
Kształcenie inżynierów dla budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Kawecki, Janusz
Jakość kształcenia na kierunku budownictwo w ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Grabowski, Zbigniew
Problematyka kształcenia zawodowego inżynierów w aspekcie uzyskania uprawnień budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Fangrat, Jadwiga; Kaproń, Marek
Kształcenie ustawiczne kadry technicznej budownictwa na tle celów Europejskiego Funduszu Społecznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Dziekoński, Olgierd Roman
Problematyka edukacji i kształcenia ustawicznego w opinii ministerstwa infrastruktury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Czarnecki, Lech; Wierzbicki, Stanisław M.
Postulowany system kształcenia kadr technicznych po wyższych studiach dla budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Racjonalizacja przedsięwzięć inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Badanie relacji partnerskich w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Połoński, Mieczysław
Problem z identyfikacją łańcucha krytycznego i lokalizacją buforów zasilających w harmonogramie sieciowym z ograniczoną dostępnością zasobu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Plebankiewicz, Edyta
Modelowanie procedury prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Marcinkowski, Roman; Koper, Artur
Model oceny niepewności nakładów pracy na realizację procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/