Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LV Konferencja Naukowa, 2009

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 108
poprzednie
123456
następne

Falaciński, Paweł
Szczelność zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi w środowisku agresywnym chemicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Domagała, Lucyna
Odkształcalność konstrukcyjnych betonów lekkich z dodatkiem włókien stalowych poddanych jednoosiowemu ściskaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Zabielska-Adamska, Katarzyna
Problemy oznaczania parametrów zagęszczalności popiołu lotnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Trojnar, Krzysztof
Pale hybrydowe obciążone poziomo - badania polowe i analiza za pomocą MES 3D
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Szymkiewicz, Adam
Obliczanie równoważnego współczynnika filtracji w gruntach niejednorodnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Szczygielski, Tomasz; Meyer, Zygmunt
Analiza warunków konsolidacji torfów przeciążonych warstwą popiołów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Sikora, Zbigniew; Danilewicz, Andrzej
Niestandardowe metody opracowania danych pomiarowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Siemińska-Lewandowska, Anna
Ocena parametrów gruntów metodą analizy wstecznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Lendo-Siwicka, Marzena; Garbulewski, Kazimierz
Badania nienasyconych gruntów drobnoziarnistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Jaremski, Jan; Domin, Jan
Badania nad rozpoznaniem związków rtęci emitowanych ze składowisk odpadów komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Jabłonowski, Stanisław; Garbulewski, Kazimierz
Znaczenie wnioskowania bayesowskiego w projektowaniu geotechnicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Fedorowicz, Lidia; Fedorowicz, Jan
Opis stanu granicznego w przypowierzchniowej warstwie podłoża górniczego w ujęciu mechaniki stanu krytycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Fedorowicz, Lidia; Fedorowicz, Jan; Herman, Maciej
Numeryczne modelowanie zjawisk in situ występujących w podłożach gruntowych w obszarach deformacji górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Biały, Mariusz
Wpływ izotropowego wzmocnienia plastycznego na osiadania chłodni kominowej na prekonsolidowanym podłożu gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Wójcicki, Artur
Efektywność mikrozbrojenia stalowego zakończonego odgięciem typu „z” w betonie rozciąganym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Urban, Tadeusz; Tarka, Jerzy
Próba prognozowania nośności złącza płyta-słup wzmocnionego zewnętrznie taśmami CFRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Poneta, Paweł; Giluń, Agnieszka; Jurczuk, Jerzy; Świeżewski, Piotr; Stolarski, Adam; Bąk, Grzegorz; Błażejewicz, Tadeusz; Krzewiński, Roman; Onopiuk, Sławomir; Rekucki, Ryszard; Szcześniak, Zbigniew
Badanie oddziaływania wybuchu na elementy żelbetowe wzmocnione laminatami polimerowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Pędziwiatr, Janusz; Styś, Dariusz
Wybrane problemy dotyczące analizy efektów drugiego rzędu w odniesieniu do słupów wydzielonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Łapko, Andrzej; Prusiel, Jolanta Anna
Problemy związane z obliczeniową kontrolą rys w ścianach żelbetowych silosów cylindrycznych w świetle wymagań eurokodów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009
Kupczyk, Radosław; Starosolski, Włodzimierz
Wpływ sposobu zakotwienia strzemion na ich nośność
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2009

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/