betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9100)
    Artykuły i Czasopisma (6681)
    Publikacje książkowe (468)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1737)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35792)
    Książki (6132)
    Artykuły i czasopisma (15401)
       Czasopismo - całość (73)
       Artykuły (15326)
    Materiały konferencyjne (13017)
    Rozprawy doktorskie (1061)
    Opublikowane recenzje (79)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (13)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8868)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7062)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły i czasopisma

typ: artykuły i czasopisma

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 2


Czasopismo - całość
Typ: czasopisma

Artykuły
Typ: artykuły


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/