betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XIII Konferencja Naukowa, 1967

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1967
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 100
12345
następne

Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Nowa metoda obliczeń cieplnych dla prowadzenia robót betonowych i murowych w zimie sposobem zachowania ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Tomkowiak, Kazimierz
Szczelność kruszywa jako funkcja intensywności wibracji
Typ: referat opublikowany w książce
Tęczyńska, Bożena
Dobór optymalnych wymiarów zbiornika walcowego z uwagi na minimum kosztu
Typ: referat opublikowany w książce
Bielak, Stanisław
Wybrane elementy modelu matematycznego kopalni
Typ: referat opublikowany w książce
Jakubowski, Bogdan
Metoda programowania, planowania i kontroli realizacji produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Wątorski, Jan; Cyunel, Bogdan
Zastosowanie programowania liniowego do projektowania optymalnej struktury produkcji zespołu wytwórni elementów
Typ: referat opublikowany w książce
Dyżewski, Aleksander
Wybrane problemy teorii organizacji wznoszenia budowli uprzemysłowionych
Typ: referat opublikowany w książce
Sadowski, Jerzy
Wpływ konstrukcji budynku na własności akustyczne przegród międzymieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Szudrowicz, Barbara
Wpływ sztywności lekkich przegród budowlanych na ich własności akustyczne
Typ: referat opublikowany w książce
Szarejko, Wacław; Próchniak, Stanisław; Wiśniewski, Janusz
Dobór cementu dla betonów narażonych na korozję siarczanową
Typ: referat opublikowany w książce
Wielicka, Halina
Stabilizacja piasku przy pomocy żywic mocznikowo-formaldehydowych
Typ: referat opublikowany w książce
Hop, Tadeusz; Lonczak, Bronisław; Maćkowski, Ryszard; Magdziorz, Antoni; Miodyński, Zenon
Wytrzymałość i odkształcalność niektórych odmian betonu polimerowego
Typ: referat opublikowany w książce
Mazur, Stanisław; Klin, Stanisław
Krytyczna ocena badań wytrzymałości mechanicznej i cech fizycznych kruszyw
Typ: referat opublikowany w książce
Degler, Andrzej; Lewczuk, Andrzej; Tatar, Janusz
Kruszywo lekkie spiekane w piecopanwiach z mieszaniny gliny i żużla pożelgrudowego
Typ: referat opublikowany w książce
Pietras, Zbigniew
Klasyfikacja kruszyw lekkich w zależności od ich wpływu na wytrzymałość i ciężar objętościowy betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Lenkiewicz, Władysław
Zagadnienie wykorzystania odpadów kamiennych
Typ: referat opublikowany w książce
Zembrowski, Jerzy
Określenie współczynnika jednorodności wytrzymałościowej muru z pustaków ceramicznych metodą normalizacji dystrybuanty empirycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Pogorzelski, Jerzy
Odkształcenia i naprężenia termiczne w prostokątnych płytach warstwowych z rdzeniem niesztywnym
Typ: referat opublikowany w książce
Mielnik, Antoni
Wyniki badań ścianek szklanobetonowych narażonych na wpływy zewnętrzne
Typ: referat opublikowany w książce
Bielawski, Jerzy
Badania nad ustaleniem wpływu rodzaju materiału budowlanego na rozszerzanie się pożaru w budynkach użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce

12345
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/