betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9185)
    Artykuły i Czasopisma (6744)
    Publikacje książkowe (473)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1754)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36002)
    Książki (6156)
       Książka - całość (1945)
       Rozdział/fragment książki (4209)
    Artykuły i czasopisma (15592)
    Materiały konferencyjne (12977)
    Rozprawy doktorskie (1069)
    Opublikowane recenzje (80)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (38)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8985)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Książki

typ: książki

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 2


Książka - całość
Typ: książka

Rozdział/fragment książki
Typ: rozdziały/fragmenty książek


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/