betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9285)
    Artykuły i Czasopisma (6812)
    Publikacje książkowe (475)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1784)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36456)
    Książki (6288)
       Książka - całość (1972)
       Rozdział/fragment książki (4314)
    Artykuły i czasopisma (15799)
    Materiały konferencyjne (13081)
    Rozprawy doktorskie (1070)
    Opublikowane recenzje (80)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (47)
Inne bazy bibliograficzne (8990)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1809)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Książki

typ: książki

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 2


Książka - całość
Typ: książka

Rozdział/fragment książki
Typ: rozdziały/fragmenty książek


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/