Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLI Konferencja Naukowa, 1995

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1995
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 173
123456 ... 9
następne

Woźniak, Małgorzata; Żukowski, Michał
Interakcja fundamentu z niesprężystym podłożem w rejonach eksploatacji górniczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Motak, Edward; Żmudziński, Zdzisław
Zastosowanie wysokociśnieniowych pali iniekcyjnych w fundamentowaniu budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Wysokiński, Lech
Wiarygodność rozpoznania geotechnicznego w świetle naturalnej zmienności utworów geologicznych, doświadczeń i norm
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Mirecki, Józef; Król, Piotr; Frustenberg, Andrzej; Barański, Tadeusz; Wolski, Wojciech
Zastosowanie wibrowymiany do stabilizacji osuwisk nasypów drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Topolnicki, Michał
Nowy sposób posadowienia trasy W-Z w Gdańsku w rejonie bardzo słabego podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Świdziński, Waldemar; Sawicki, Andrzej
Edometryczna metoda wyznaczania modułów sprężystości dla gruntów niespoistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kulczykowski, Marek; Sawicki, Andrzej
Nośność graniczna dwuwarstwowej zbrojonej konstrukcji ziemnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kazimierowicz-Frankowska, Krystyna; Sawicki, Andrzej
Wpływ pełzania geowłóknin na naprężenia w gruncie zbrojonym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Sanecki, Leszek
Wpływ konsolidacji na ciśnienie pęcznienia gruntów metodą stałej objętości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Rybak, Czesław
"Jet grouting" w zastosowaniu do zabezpieczania głębokich wykopów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kempny, Stanisław
Siły kontaktowe ławy i półprzestrzeni sprężystej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Kawalec, Jacek; Kawalec, Bogdan
Parametry wytrzymałościowe odpadów kopalnianych w świetle badań modelowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Stachoń, Mieczysław; Izbicki, Ryszard J.
Odprężenie gruntów prekonsolidowanych oraz wpływ na stateczność głębokich wykopów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Gwizdała, Kazimierz
Obliczanie osiadania pali wielkośrednicowych z zastosowaniem funkcji transformacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Jurczyk, Piotr; Gryczmański, Maciej
Zastosowanie modelu niejednorodnej podprzestrzeni sprężystej w analizie współdziałania układu "fundament-grunt"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Sulewska, Maria Jolanta; Glinicki, Stanisław Paweł
Stan zagęszczenia nasypów oznaczony za pomocą ugieciomierza udarowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Wolski, Bogdan; Gaszyński, Jan
Ocena odkształcalności podłoża gruntowego na podstawie eksploatacyjnych pomiarów osiadań obiektów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Milancej, Piotr; Zadroga, Bohdan; Dembicki, Eugeniusz
Zastosowanie nowej, zautomatyzowanej sondy dynamicznej średniej SD-30 w budownictwie drogowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Cyrok, Grzegorz
Analiza odkształcalnych ścian oporowych typu płytowo-kątowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995
Chmielniak, Stanisław
Rozwiązywanie zagadnień współdziałania fundamentu i podłoża przy pomocy modelu prętowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1995

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/