Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
123456 ... 8
następne

Weryński, Bronisław
Stan realizacji i kierunki badań w problemie węzłowym 07.1. "Nowe kompleksowe technologie produkcji materiałów budowlanych z surowców odpadowych i naturalnych"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Zielińska, Janina; Szwajnoch, Jadwiga
Problemy uszczelniania złącz w nawiązaniu do aktualnej sytuacji w zakresie kitów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Lubos, Zbigniew
Projektowanie i realizacja pokryć papowych na tle jakości krajowych materiałów wodoszczelnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kaputa, A.; Draguła, J.
Wojłoki z włókna szklanego ważnym uzupełniającym materiałem izolacyjnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Żołnierczyk, Witold
Surowce i warunki ich topienia w produkcji włókien mineralnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Bilczewski, Adam; Pałubicki, Romuald
Wełna mineralna jako materiał izolacyjny przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Czempiel, Bożena; Pietroń, Józef
Spoiwa anhydrytowe modyfikowane dla budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Olejarz, Jerzy; Rodzeń, Kazimierz; Wójcik, Maria
Płyty gipsowo-drzewne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Piechowicz, Mirosław
Nowoczesne pustaki ścienne i stropowe oraz wyroby ceramiczne z maksymalnym wykorzystaniem odpadów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Siejko, Janina; Kępiński, Jan
Elementy drobnowymiarowe wykonane przy użyciu spoiw mineralnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Bolkowski, Jerzy; Krysiak, Zbigniew
Bilans drobnowymiarowych materiałów ściennych i stropowych do 1990 r. - próba oszacowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Bywalec, Norbert; Bortel, Krzysztof
Rury z nieplastyfikowanego poli /chlorku winylu/ w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kwiatkowski, Andrzej
Farby emulsyjne dla budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Zmarzły-Goraus, Janina; Pyka, Małgorzata
Wykładziny podłogowe z PCW
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Pater, S.; Klamka, T.
Materiały izolacyjne dla budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Tyrka, Eugeniusz; Pasińska, Wanda
Stosowanie i opracowanie materiałów pochodzenia chemicznego dla budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Halfar, Witold; Pecenik, Jerzy
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i wymagania techniczne dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Góralski, Cezary
Funkcje okna i stosowane rozwiązania we współczesnym budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Olendzki, Zdzisław
Baza i kierunki racjonalnego wykorzystania drewna w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kenska, Janusz; Kadlčik, Tomasz
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe lekkich ścian osłonowych na bazie drewna i materiałów drewnopochodnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/