Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXIX Konferencja Naukowa, 1983

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1983
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 141
poprzednie
12345678
następne

Stupnicki, Wiesław
Wytrzymałość betonu otrzymana w badaniach walców o przekrojach 15/30 i 16/16
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Rusin, Zbigniew; Wawrzeńczyk, Jerzy
Korelacja objętości porów o różnej wielkości z wytrzymałością betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Osiński, Antoni; Rzepecki, Grzegorz; Sterczewski, Henryk
Wyznaczanie parametrów przepływu masy w materiałach porowatych na podstawie badań kapilarności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Nowakowski, Bolesław; Dyzman, Bogumił
Wpływ obróbki termicznej na niektóre właściwości piaskobetonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Mierzwa, Janusz
Model reologiczny upłynnionego zaczynu cementowego w ujęciu empirycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Matyszewski, Tomisław; Bania, Andrzej; Mickiewicz, Danuta
Wykorzystanie odpadów elektrownianych do produkcji betonów izolacyjno-konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Lewowicki, Stanisław; Zając, Jerzy
Wpływ stopnia aktywności hydraulicznej mikrokruszyw na wybrane właściwości zapraw i betonów drobnokruszywowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kubski, Piotr; Wach, Edmund
Sposób realizacji zmiennej temperatury cyklu obróbki cieplnej betonu w oparciu o warstwię izolacyjną ograniczającą strumiń ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kubik, Jan; Zybura, Adam
Mechanizm niszczenia kamienia naturalnego wskutek korozji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kłosiński, Wiesław; Byczkowska, Maria
Analiza wpływu wypełniacza na wielkość sił skurczu polimeryzacji żywic epoksydowych i poliestrowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kłapoć, Mikołaj; Korentz, Jacek; Parus, Ryszard
Wytrzymałość i odkszałcalność betonu poddanego działaniu bardzo niskich temperatur
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Klin, Stanisław
Badania wytrzymałości gipsu zbrojonego włóknem szklanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kazi, Abdul Hamid; Sąsiadek, Stanisław; Śliwiński, Jacek
Trwała wytrzymałość zmęczeniowa betonu impregnowanego metakrylanem metylu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kania, Stanisław; Rucki, Zbigniew
Założenia i analiza metrologiczna pomiaru wybranych cech cieplnych dla metody Butowa opracowana na podstawie wyników badań drewna sosny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Kamyno, Ryszard; Piątek, Zdzisław; Szyszko, Adam
Skurcz betonu piaskowego zbrojonego i niezbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Hebda, Lesław; Lasia, Maria
Przyczynek do charakterystyki cech technologicznych cementów "Górkal" w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Grzeszczyk, Stefania; Kucharska, Leokadia
Sód w klinkierze cementu portlandzkiego i jego wpływ na wiązanie zaczynów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Dawdo, Czesław; Sobolewski, Jerzy
Projektowanie mieszanek wiórobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Duc, Edward; Pyszniak, Józef
Naprężenia w płytach betonowych w wyniku ich stygnięcia i wysychania po obróbce termicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983
Duc, Edward
Budowlana interpretacja termogramów złącz i styków ścian zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1983

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/