Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10297)
    Artykuły i Czasopisma (7442)
    Publikacje książkowe (714)
    Materiały konferencyjne (210)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39891)
Inne bazy bibliograficzne (14225)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7335)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXIX Konferencja Naukowa, 1993

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1993
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 148
123456 ... 8
następne

Trojnar, Krzysztof
Optymalizacja konstrukcji fundamentów palowych poddanych działaniu obciążeń bocznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Swatowski, Józef Marian; Wojnicki, Jan Zbigniew
Próba zastosowania nowych konstrukcji fundamentów w warunkach słabonośnego podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Florkiewicz, Antoni; Łęcki, Paweł
Szacowanie nośności granicznej układu poduszka fundamentowa - podłoże gruntowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Fichtel, Marek; Jurkowska, Katarzyna; Gos, Barbara
Warstwowo klejone elementy drewniane badane po procesie przyspieszonego starzenia i trzyletnim działaniu warunków atmosferycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Mielczarek, Zbigniew; Dutko, Pavol
Dźwigary kratowe z drewna, materiałów drewnopochodnych i stali
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Myśliwiec, Andrzej; Bizon-Górecka, Jadwiga
System S.O. jako przykład efektywnego budownictwa wielorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kaszyńska, Barbara; Paczkowski, Witold M.
Polioptymalny model produkcji przedsiębiorstwa budowlanego w warunkach gospodarki rynkowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Hejducki, Zdzisław; Mrozowicz, Juliusz
Równoległo-potokowa metoda organizacji z ciągłym prowadzeniem robót na frontach roboczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Marcinkowski, Roman
Harmonizacja procesów pracy w warunkach ograniczeń terminowych realizacji obiektów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Olędzka, Danuta; Lenkiewicz, Władysław
Planowanie warsztatów w przedsiębiorstwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Krotla, Krzysztof
Projectmanagement jako metoda realizacji inwestycji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Ścisło, Leszek; Cygankiewicz, Tadeusz; Mirowski, Adolf; Podsiadło, Andrzej; Jurkiewicz, Andrzej
Prace nad poprawą jakości naciągu zbrojenia sprężającego w technologii produkcji betonów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Gil, Marian
Wpływ awaryjności maszyn budowlanych na ich normy pracy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Garecki, Mariusz
Awaryjność wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w pierwszych latach eksploatacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Konopka, Roman; Cyunel, Bogdan
Technologiczno-organizacyjne modele odwzorowania złożonych procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Chajęcki, Andrzej
Badanie transformacji gospodarczej przedsiębiorstw budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Wyrwał, Jerzy
O wyznaczaniu przewodności cieplnej wilgotnych materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Szudrowicz, Barbara
Wpływ zjawisk rezonansowych na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kratiuk, Marcin; Panek, Aleksander D.; Zielińska, Halina; Pogorzelski, Jerzy A.
MAIN 3 - nowa wersja programu do obliczania sezonowego zapotrzebowania energii do ogrzewania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Faryniak, Leszek; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Wpływ regulatora nawiewnego na warunki mikroklimatyczne w mieszkaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/