Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIX Konferencja Naukowa, 1993

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1993
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 148
poprzednie
12345678
następne

Moczko, Marta; Kucharska, Leokadia
Wpływ pyłów krzemionkowych na właściwości reologiczne matrycy bardzo wysokowartościowych betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Krzywobłocka-Laurów, Róża
Skład fazowy betonu lekkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kout, Rebhi
Wpływ superplastyfikatorów na właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Tekiel, Andrzej; Ścisło, Leszek; Mirowski, Adolf; Podsiadło, Andrzej; Jurkiewicz, Andrzej; Małolepszy, Jan; Klich, Adam
Badanie możliwości zastosowania zjawiska elektrohydrodynamicznego do wytwarzania betonów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kasperkiewicz, Janusz
Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do optymalizacji mieszanek betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Babál, Bohumil; Komloš, Karol; Nürnbergerová, Terézia; Hájek, Ján
Immediate relaxation of SFRC rings after long time loading
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Luchter-Marchewka, Emilia; Domin, Tadeusz
Badania nad penetracją preparatu hydrofobowego w tworzywie ceramicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Dobrowolski, Andrzej; Banach-Paszkiewicz, Halina
Modele zmienności współczynnika tarcia warstw ścieralnych z betonu asfaltowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Potrzebowski, Janusz; Genin, Daniel; Hamelin, Patrice; Brzezicki, Jerzy
Wpływ nasycenia wodą na zachowanie się zaprawy cementowej pod dynamicznym obciążeniem ściskającym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Brzezicki, Jerzy
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do badań struktury betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Awwad, Mohammad; Bołtryk, Michał
Właściwości techniczne spoiwa cementowo-krzemianowego o obniżonej wodożądności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Potrzebowski, Janusz; Marks, Wojciech; Bajorek, Grzegorz
Optymalizacja składu betonów wodoprzepuszczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kleśta, Lech; Żółtowski, Wojciech
Analiza pracy połączeń zaciskowych w konstrukcjach liniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Siepak, Jerzy S.
Analiza pracy zginanych stalowych dźwigarów skrzynkowych w stanie nadkrytycznym wg Eurokodu nr 3
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Schween, Tobias; Pasternak, Hartmut
Zależność obciążenie - odkształcenie spawanych naroży ram ze smukłymi środnikami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Karczewski, Jan A.; Niczyj, Janusz; Paczkowski, Witold M.
Polioptymalne kształtowanie geometrii kratownicy przestrzennej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Maślak, Mariusz; Murzewski, Janusz
Stan graniczny obciążenia stalowych belek ciągłych w ujęciu probabilistycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Gwóźdź, Marian; Murzewski, Janusz; Machowski, Andrzej
Nieliniowe efekty kombinacji działań na konstrukcje stalowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Motak, Edward
Uwagi o posadowieniu podziemnych zbiorników na paliwa płynne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Ziółko, Jerzy; Mikulski, Tomasz
Analiza rozkładu sił wewnętrznych w połączeniu płaszcza z dnem w stalowym zbiorniku o zdeformowanym obwodzie dna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/