Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIX Konferencja Naukowa, 1993

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1993
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 148
poprzednie
1234567
następne

Laskowski, Leszek
Charakterystyka helioenergetyczna budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Zybura, Adam; Kubik, Jan
Prognozowanie trwałości zabezpieczenia betonu powłoką antykorozyjną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Christian, Jeff; Kośny, Jan
Efektywność materiału izolacyjnego w pustakach ściennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Christian, Jeff; Kossecka, Elżbieta; Kośny, Jan
Analiza błędów wyznaczania oporów cieplnych ścian budynków w warunkach naturalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Żurański, Jerzy Antoni; Jóźwiak, Robert; Kacprzyk, Jan
Odwzorowanie wiatru przyziemnego w lotniczym tunelu aerodynamicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Klemm, Piotr; Gawin, Dariusz
Liniowe i nieliniowe modele matematyczne procesu izotermicznego wysychania przegrody gipsowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Garbalińska, Halina
Ocena nieliniowości współczynnika dyfuzji wilgoci zaprawy cementowej w zakresie wilgotności sorpcyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Suchowierski, Jerzy; Firkowicz, Katarzyna; Golański, Ryszard; Pogorzelski, Jerzy A.
Nowy aparat płytowy do badania przewodności cieplnej materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Zybura, Adam
Wpływ korozji na nośność zbrojenia elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Zarębski, Włodzimierz
Model projektowania betonów w warunkach gospodarki rynkowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Gust, Jolanta; Wieczorek, Grzegorz
Odporność korozyjna zapraw i betonów modyfikowanych asfaltem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Wawrzeńczyk, Jerzy
Projektowanie betonu o zadanej nasiąkliwości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Wawrusiewicz, Aleksander
Badania wybranych systemów zapraw naprawczych PCC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Rusin, Zbigniew
RAO-Index: wskaźnik przydatności kruszywa do betonów mrozoodpornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Rubińska-Jonczy, Barbara; Rubin, Jan Antoni
Wpływ pyłu krzemionkowego na niektóre cechy betonów elporytowo - łupkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Małolepszy, Jan; Pytel, Zdzisław
Technologia otrzymywania autoklawizowanych materiałów budowlanych typu cegły wapienno-piaskowej z wykorzystaniem popiołów lotnych z węgla brunatnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Prokopski, Grzegorz
Badanie odporności na pękanie drewna z zastosowaniem II modelu (ścinanie)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Piasta, Zdzisław; Lenarcik, Andrzej
Zastosowanie wielokryterialnej optymalizacji statystycznej w projektowaniu kompozytów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Kapelko, Aleksander; Młodecki, Jarosław
Właściwości betonów z domieszką przeciwmrozową, twardniejących w temperaturze -10 oC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993
Maciejończyk, Rudolf
Wpływ cementów specjalnych wysokiej wytrzymałości o Rc = 60-80 MPa na wybrane własności betonów żaroodpornych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1993

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/