Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XI Konferencja Naukowa, 1965

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1965
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 81
12345
następne

Ciesielski, Jerzy; Broniewski, Tadeusz
Wzmacnianie uszkodzonych konstrukcji żelbetowych za pomocą iniekcji żywicami epoksydowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Ziembicka, Halina
Własności fizyko-techniczne betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Walczak, Krystyna; Czeczyn-Brzozowska, Lidia
Korozja stali zbrojeniowej w betonie komórkowym w świetle dotychczasowych doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Urban, Leonard
Reologia gipsu i gipsobetonu w świetle badań poligonowych elementów ścian
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Szarejko, Wacław; Wiśniewski, Janusz
Uodpornianie betonów gazowym fluorkiem krzemu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Stus, Ryszard; Rawa, Wacław
Gipsobetony na kruszywie spiekanym z pyłów po węglu brunatnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Stankiewicz, Henryk
Badania nad korozją konstrukcji kablobetonowych w środowisku powietrznym o dużej wilgotności i metody zabezpieczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Piwowarski, Krzysztof
Wpływ zawilgocenia na odkształcalność i sprężystość pianogazosilikatu pod obciążeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Nowara, Wiesław
Kształtowanie się stosunku Rr/Rc w zależności od stanu zawilgocenia betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Niewiadomski, Stanisław; Stus, Ryszard
Przykład zastosowania kruszyw łamanych do wzbogacania pospółki naturalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Muszyński, Władysław; Flaga, Kazimierz
Przyspieszenie dojrzewania betonu przez nagrzewanie promieniami podczerwonymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Mazur, Stanisław; Kowal, Apolinary; Ambrożewicz, Grzegorz; Lorenz, Krzysztof
Możliwość wykorzystania w budownictwie uciążliwych odpadów szlamów poflotacyjnych z rud miedzi rejonu Lubin
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Martini, Leszek
Optymalna lokalizacja wytwórni prefabrykatów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Marcinkowska, Jolanta
Zastosowanie w budownictwie wielkopłytowym węglanu sodu jako dodatku do zapraw
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Lisowski, Stefan
Skurcz technologiczny betonów drobnoziarnistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Lewitas, Jadwiga
Wpływ dodatku chlorku wapnia do betonu na korozję stali zbrojeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Kuczyński, Jędrzej; Pyszniak, Józef
W sprawie trwałości zbiorników wstępnie sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Kopyciński, Bronisław; Muszyński, Władysław; Ziobroń, Władysław
Badania betonu próżniowanego w zastosowaniu do kolektorów o dużych przekrojach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Kledzik, Wiesław
Zastosowanie nieniszczących metod do badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965
Hop, Tadeusz; Miodyński, Zenon
Mieszaniny polimero-mineralne jako nowe materiały budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1965

12345
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/