betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

LVII Konferencja Naukowa, 2011

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2011
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 111
123456
następne

Skrzypczak, Izabela
Zastosowanie teorii Dempstera-Shafera w odbiorze betonu o zaniżonej jakości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Pytel, Zdzisław
Wpływ obecności hydrogranatów z szeregu C3AS3 - C3AH6 na właściwości autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Konkol, Janusz; Prokopski, Grzegorz
Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kamiński, Krzysztof; Swat, Marek
Wytrzymałość betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i weryfikacji badawczej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Hager, Izabela
Wytrzymałość na ściskanie i prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w betonach zwykłych i wysokowartościowych poddanych działaniu wysokiej temperatury
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Domagała, Lucyna
Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Zima, Krzysztof
Modelowanie informacji o budynku w procesie szacowania kosztów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Hybrydowe systemy analityczno-decyzyjne jako nowe narzędzie informatycznego wspomagania działań inżynieryjnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Porównanie procedury zamówień publicznych w budownictwie w Polsce i na Słowacji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Plebankiewicz, Edyta; Leśniak, Agnieszka
Ocena i wybór wykonawców robót budowlanych przez inwestorów publicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Marcinkowski, Roman; Krawczyńska, Anna
Koncepcja metody analizy efektywności wykorzystania deskowań systemowych w budowie obiektu żelbetowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kulejewski, Janusz; Ibadov, Nabi
Metoda oceny dotrzymania terminu realizacji budowy w warunkach nieprecyzyjnego formułowania danych planistycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kristowski, Adam; Majkowski, Łukasz
Organizacja badań poligonowych budowy wybranych systemów deskowań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kasprowicz, Tadeusz
Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kanoniczak, Marcin
Kontrola wytrzymałości betonowych nawierzchni autostradowych z zastosowaniem wykresów wzorowanych na kartach kontrolnych Shewharta
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Szelka, Janusz; Kamyk, Zbigniew
Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Siekierski, Wojciech
Współpraca pomostu zespolonego z kratowymi dźwigarami głównymi przęseł kolejowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Kulpa, Maciej; Siwowski, Tomasz
Propozycja współczynników dostosowawczych αQI / αQI wg PN-EN 1991-2 dla pewnej klasy mostów drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Klasztorny, Marian; Szurgott, Piotr; Niemierko, Andrzej
Zastosowanie systemu LS-Dyna do modelowania i symulacji drgań układu most - tor - pociąg szybkobieżny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Janas, Lucjan; Miller, Bartosz
Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania zarządzania obiektami mostowymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/