betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9234)
    Artykuły i Czasopisma (6785)
    Publikacje książkowe (474)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1761)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36199)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8986)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1805)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1070
123456 ... 54
następne

Szczerek, Eliza
Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Przygodzki, Dominik
Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Kopacz, Jolanta
Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Malinowska, Magdalena
Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Wójcik, Weronika
Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Wcisło, Balbina
Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Śladowski, Grzegorz
Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Jurczakiewicz, Stanisław
Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Chwastowski, Jarosław
Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Starzak, Karolina
Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Sokal, Piotr
Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Łukaszewski, Łukasz
Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Murzyn, Izabela Joanna
Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Łacny, Łukasz
Neuronowe algorytmy aktywnego tłumienia drgań wybranych układów dyskretnych i ciągłych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Jancia, Małgorzata
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
German, Magdalena
Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Mika, Paweł
Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016

123456 ... 54
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/