betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9157)
    Artykuły i Czasopisma (6723)
    Publikacje książkowe (472)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1748)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35935)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8959)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7153)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1061
123456 ... 54
następne

Jurczakiewicz, Stanisław
Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Chwastowski, Jarosław
Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Starzak, Karolina
Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Sokal, Piotr
Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Łukaszewski, Łukasz
Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Murzyn, Izabela Joanna
Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Łacny, Łukasz
Neuronowe algorytmy aktywnego tłumienia drgań wybranych układów dyskretnych i ciągłych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Jancia, Małgorzata
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
German, Magdalena
Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Mika, Paweł
Wpływ prefabrykowanych, betonowych rozwiązań fasadowych na estetykę obiektów architektonicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Ciszkiewicz, Adam
Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Klimczak, Marek
hp² numerical homogenization for non-periodic viscoelastic materials
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Tarko, Barbara
Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Taczalska, Anna
Architektura współczesnych budynków biurowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Warszawy : aspekt środowiska miejsc pracy na tle tendencji europejskich : dysertacja doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Walczak, Paweł
Badania hydraulicznego układu sterowania kierownicą turbiny wodnej małej mocy : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Wach, Krzysztof
Metoda pomiaru przemieszczeń koła względem nadwozia pojazdu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Gromczak, Kamila
Validation model of coordinate measuring methods : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Kubek, Daniel
Optymalizacja typu "robust" tras przewozu ładunków na obszarach miejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016

123456 ... 54
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/