Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43594)
Inne bazy bibliograficzne (14715)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2148)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1155
poprzednie
12345678910 ... 58
następne

Kopacz, Jolanta
Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Malinowska, Magdalena
Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Wójcik, Weronika
Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Wcisło, Balbina
Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Śladowski, Grzegorz
Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Jurczakiewicz, Stanisław
Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Chwastowski, Jarosław
Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Stręk, Anna Małgorzata
Ocena właściwości wytrzymałościowych i funkcjonalnych materiałów komórkowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Ferreira De Sá, José Gregorio
Multicriteria diagnosis of synchronous machines : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Malara, Jarosław
Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Starzak, Karolina
Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Sokal, Piotr
Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Łukaszewski, Łukasz
Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Murzyn, Izabela Joanna
Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Łacny, Łukasz
Neuronowe algorytmy aktywnego tłumienia drgań wybranych układów dyskretnych i ciągłych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Jancia, Małgorzata
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
German, Magdalena
Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016

poprzednie
12345678910 ... 58
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/