Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1234567891011 ... 64
następne

Kołaczkowski, Michał
Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Baran-Gurgul, Katarzyna
Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Flis, Justyna Anna
Optymalne projektowanie konstrukcji w przypadku utraty stateczności dynamicznej – zjawisko flatteru dla nadkrytycznych prędkości płynu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Kominko, Halyna
Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadów ściekowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Kot, Adam
Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Nering, Krzysztof
Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Pająk, Piotr
Analiza propagacji fal sprężystych jako metoda wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Wilczyński, Andrzej
Blockchain-based task scheduling in computational clouds : PhD Thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Kocoń, Agnieszka
Modelowanie zjawiska wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Miodowska, Justyna
Symulacja procesu zrostu kości żuchwy z zastosowaniem nowego modelu przebudowy tkanki kostnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Mróz, Katarzyna
Assessment of spalling risk in concrete subjected to fire : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Nessel, Michał
O zastosowaniu cyfrowych technik algorytmicznych w projektowaniu w zakresie kształtowania formy architektonicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Knapik, Maciej
Analiza zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania energii odnawialnych dla budynku mieszkalnego w celu przekształcenia go w obiekt nisko-energochłonny : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Kłaput, Renata
Wpływ szerokości szczelin w ściankach bocznych tunelu aerodynamicznego na wyniki badań modelowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Szyman, Jakub
Modelowanie i symulacja reaktorów fotokatalitycznych wzbudzanych światłem słonecznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Boroń, Paweł
Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem Metody Wielopodporowego Spektrum Odpowiedzi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Szlapa, Monika
Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Pikulski, Piotr
Pałac w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Rekonstrukcja nieznanej dotąd fazy obiektu na podstawie badań historycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Makowski, Tomasz
Hybrydowe wyrzutnie wielomodułowe – modelowanie, charakterystyki sterowania i analiza porównawcza : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Pluta, Klaudia
Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019

poprzednie
1234567891011 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/