Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Miodowska, Justyna

Symulacja procesu zrostu kości żuchwy z zastosowaniem nowego modelu przebudowy tkanki kostnej : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Magdalena Kromka-Szydek
Tytuł równoległy Mandible union simulation using a new model of bone remodelling
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron 92
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 81-87
Bibliografia (liczba pozycji) 93
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Symulacja procesu zrostu kości żuchwy z zastosowaniem nowego modelu przebudowy tkanki kostnej : rozprawa doktorska = Mandible union simulation using a new model of bone remodelling / Justyna Miodowska. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zrost kostny, kostnina, żuchwa, MES

bone union, callus, mandible, FEM
Abstrakt
Rozprawa doktorska dotyczy modelowania numerycznego zrostu żuchwy. W pracy zaproponowano nowy, matematyczny model przebudowy kostniny stymulowanej naprężeniowo. Nowoutworzony model został wykorzystany ... więcej

The doctoral thesis concerns numerical modeling of the mandible union. A new, mathematical model of stress stimulated callus reconstruction is proposed. The newly created model is used to describe the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/