betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXIII Konferencja Naukowa, 1987

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1987
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 195
123456 ... 10
następne

Cęckiewicz, Witold
Stan i uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Kajfasz, Stanisław
Kierunki rozwoju technologii budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Cieszyński, Kazimierz
Koreferat do sesji II p.t. "Kierunki rozwoju technologii budownictwa mieszkaniowego", części problemowej "Stan i przyszłość budownictwa mieszkaniowego"
Typ: referat opublikowany w książce
Bratkowski, Andrzej
Nil novi...? : /koreferat na II sesję części problemowej na temat: Kierunki rozwoju technologii budownictwa mieszkaniowego - Krynica 1987/
Typ: referat opublikowany w książce
Pawłowski, Zbigniew A.
Kierunki rozwoju technik i technologii w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Quandt, Janusz
Propozycje oddziaływań ekonomicznych stymulujących rozwój efektywnych metod realizacji budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Moliński, Jerzy
Propozycje zmian technologicznych i organizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Rowiński, Leon
Kształtowanie struktury organizacyjnej budownictwa miejskiego, realizowanego uniwersalnymi technologiami
Typ: referat opublikowany w książce
Lossow-Samkowa, Barbara
Rola budownictwa jednorodzinnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności
Typ: referat opublikowany w książce
Korecki, Włodzimierz
Budownictwo jednorodzinne - nie wykorzystane możliwości i kierunki rozwoju do 2000 roku
Typ: referat opublikowany w książce
Rodziewicz, Henryk
Cele i obszary tematyczne Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 4.1 - "Poprawa wartości użytkowych i efektywności budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego"
Typ: referat opublikowany w książce
Jarmontowicz, Roman; Pierzchlewicz, Jerzy; Nejman, Tadeusz J.; Łubiński, Mieczysław
Kierunki kształtowania energooszczędnych ścian zewnętrznych z wyrobów ceramicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Kokozow, Krystyna
Architektoniczno-techniczne rozwiązania dla Podhala - jednym z kierunków rozwoju regionalnych systemów wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Materski, Wacław; Rokicki, Wiesław
Konstrukcje szkieletowe z prefabrykatów na przykładzie systemu ZSBO-M
Typ: referat opublikowany w książce
Sojka, Emilia
Kierunki rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych w systemowym budownictwie monolitycznym i monolityczno-prefabrykowanym
Typ: referat opublikowany w książce
Witas, Walerian
Perspektywy technologii wielkopłytowej na przykładzie doświadczeń Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowego FABUD w Siemianowicach Śląskich
Typ: referat opublikowany w książce
Bochińska, Jadwiga
Jakość wielkowymiarowych elementów ścian zewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Adamkiewicz, Bożenna
Kierunki przekształcania systemów wielkopłytowych. C. Problemy jakości produkcji i montażu
Typ: referat opublikowany w książce
Wiland, Stanisław
Kierunki przekształcania systemów wielkopłytowych. B. Rozwiązania ścian zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Michiewicz, Mieczysław; Cyganecki, Jerzy
Kierunki przekształcania systemów wielkopłytowych. A. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/