Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXII Konferencja Naukowa, 2016

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 150
123456 ... 8
następne

Szulc, Jarosław; Wójtowicz, Michał
Techniczne możliwości modernizacji mieszkaniowego budownictwa uprzemysłowionego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Krause, Paweł; Steidl, Tomasz
Transport wilgoci w prefabrykowanych ścianach z betonu komórkowego z łącznikiem stalowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Krause, Paweł; Steidl, Tomasz
Analiza porównawcza stanu ochrony cieplnej elementów prefabrykowanych w aspekcie uszkodzeń termoizolacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Sobecki, Marcin; Luber, Marcin
Prefabrykowane budynki wysokie i wysokościowe. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Stodolny, Łukasz; Luber, Marcin
Prefabrykowane budynki mieszkalne. Analiza rozwiązań na podstawie realizacji na rynku skandynawskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Gotowski, Marek; Sochacki, Janusz; Sokołowski, Włodzimierz; Sobczak-Piąstka, Justyna
Prefabrykacja konstrukcji w nietypowych realizacjach stalowych obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Siwowski, Tomasz
Prefabrykacja mostowa : doświadczenia, stan obecny i perspektywy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Łukowski, Paweł
Domieszki do betonu stosowanego w produkcji prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia; Lenart, Małgorzata
Kontrola jakości betonu i racjonalna polityka cenowa w produkcji wyrobów prefabrykowanych – Cz. II
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Lenart, Małgorzata; Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia
Kontrola jakości betonu i racjonalna polityka cenowa w produkcji wyrobów prefabrykowanych – Cz. I
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Derkowski, Wit
Współczesna prefabrykacja betonowa – obszar zainteresowania i oddziaływania Komisji 6 fib
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Drobiec, Łukasz; Jasiński, Radosław; Mazur, Wojciech; Misiewicz, Lech
Prefabrykowane nadproża z betonu komórkowego. Studium przypadków i wyniki badań własnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Hulimka, Jacek; Kubica, Jan
Błędy w projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji i diagnostyce dachowych dźwigarów kablobetonowych – doświadczenia polskie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Kubica, Jan; Krzywoń, Rafał; Hulimka, Jacek
Dachowe dźwigary strunobetonowe w Polsce – historia, stan dzisiejszy i problemy diagnostyczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Ziółko, Jerzy
Prefabrykacja budowlanych konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Gwizdała, Kazimierz; Sobala, Dariusz
Pale prefabrykowane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Szmigiera, Elżbieta; Urbański, Marek; Garbacz, Andrzej
Dziś i jutro prefabrykacji z zastosowaniem kompozytów FRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Adamczewski, Grzegorz; Woyciechowski, Piotr
Perspektywiczne rozwiązania materiałowe we współczesnej prefabrykacji betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Ostańska, Anna
Możliwość poprawy funkcjonowania budynków wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016
Knyziak, Piotr
Wpływ jakości wykonania i eksploatacji na możliwości modernizacyjne prefabrykowanych budynków mieszkalnych w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2016

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/