Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49833)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Drobiec, Łukasz; Jasiński, Radosław; Mazur, Wojciech; Misiewicz, Lech

Prefabrykowane nadproża z betonu komórkowego. Studium przypadków i wyniki badań własnych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Research of light concrete precast lintels. Study and results of tests
Opublikowane w Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 51-66
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2016
ISBN 978-83-65603-05-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Artykuł prezentuje zachowania się prefabrykowanych nadproży z betonu komórkowego. Zaprezentowane zostały zestawienia obciążeń, ogólne zasady pracy oraz normowe zasady badań nadproży. Zasadnicza ... więcej

The article presents issues of the behavior of precast concrete lintels. Presented ways of summary loads general working principles by standards and testing lintels. The main part of the work presents ... więcej
Słowa kluczowe autoklawizowany beton komórkowy (ABK), naproża prefabrykowane, nośność na ścianie, pomiary bezdotykowe

Autoclaved Aerated Concrete, precast lintels, shear capacity, optical measurement system

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/