betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
123456 ... 10
następne

Biliński, Tadeusz
Stan i perspektywy kształcenia i doskonalenia kadr inżynierskich dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Sokołowski, Ryszard
Stan oraz perspektywy kształcenia i doskonalenia robotników i techników dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Lenkiewicz, Władysław
Stan oraz perspektywy kształcenia i dokształcania robotników i techników dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Cieszyński, Kazimierz
Kształcenie i dokształcanie kadr dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Rowiński, Leon
Potrzeby ilościowe i jakościowe kadry na tle perspektyw rozwoju budownictwa do roku 2010 [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Kuś, Stanisław
Problemy kształcenia inżynierów dla projektowania [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Bratkowski, Andrzej
Potrzeby ilościowe i jakościowe kadry na tle perspektyw rozwoju budownictwa do roku 2010 [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Ciesielski, Roman
Kształcenie kadr dla budownictwa oraz rola przedsiębiorstw i stowarzyszeń w procesie tego kształcenia [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Waszczyszyn, Zenon
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy konstrukcji żelbetowych : referat problemowy
Typ: referat opublikowany w książce
Przysłópska-Kłosak, Danuta
Studenckie zawodowe praktyki budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Jurkiewicz, Waldemar; Nowakowski, Andrzej B.; Pająk, Zbigniew
Praktyczne przygotowanie do zawodu absolwentów wydziałów budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Jędrzejczyk, Irena
Problemy i efekty krótkoterminowego dokształcania kadr inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Chrabczyński, Grzegorz
Stan obecny i perspektywy rozwoju studiów podyplomowych z zakresu budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Świądrowski, Witold
Rola Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kształceniu i dokształcaniu kadr
Typ: referat opublikowany w książce
Kaliski, Jerzy; Małozięć, Tadeusz
Rola przedsiębiorstw budowlanych w kształceniu i dokształcaniu kadr inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Padowicz, Wojciech
Problemy kształcenia i zatrudnienia kadr z wyższym wykształceniem w nowych warunkach społeczno-gospodarczych
Typ: referat opublikowany w książce
Lewinowski, Czesław
Wyższe studia techniczne dla pracujących z zakresu budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Jaxa-Rożen, Mieczysław
Zmiany systemów i planów kształcenia kadr inżynierskich w latach 1950-1985 na przykładzie jednej uczelni
Typ: referat opublikowany w książce
Dyduch, Krzysztof; Piechnik, Stefan
Kształcenie inżynierów w uczelniach zachodnich
Typ: referat opublikowany w książce
Cyunel, Bogdan; Lossow-Samkowa, Barbara
Plany kształcenia kadr inżynierskich w Polsce (porównania między uczelniami)
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/