betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10206)
    Artykuły i Czasopisma (7377)
    Publikacje książkowe (708)
    Materiały konferencyjne (205)
    Prace dyplomowe (1880)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (15)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39247)
    Książki (6652)
    Artykuły i czasopisma (17051)
    Materiały konferencyjne (14207)
    Rozprawy doktorskie (1099)
    Opublikowane recenzje (84)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (65)
Inne bazy bibliograficzne (14067)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1942)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma

typ: czasopisma (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 10


BIG 2018 – 4th Nationwide Scientific Conference on Engineering-Infrastructure-Mining
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

4th Scientific and Technical Conference on Modern Technologies and Energy Systems, WTiUE 2016
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

XIX Forum Architektury Krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie

7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : praca zbiorowa
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2010

Architektura mieszkaniowa : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane 16-17 października 2009
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2009

Sztuka ochrony i kształtowania środowiska. Twórczość - Nauka - Dydaktyka : Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, Kraków 20-22 września [2007]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2007

Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 13-14 października 2005
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2005

Miasto w Mieście : problemy kompozycji : IX Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Politechnika Krakowska, Kraków, 14-15 maja 2004
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2004

Modelowanie Procesów Przewozowych i Ładunkowych w Transporcie : [materiały seminarium naukowego, Zakopane, 3-4 grudnia 1992]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 1992


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/