Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXVII Konferencja Naukowa, 1981

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1981
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 160
123456 ... 8
następne

Cieszyński, Kazimierz
Koreferat do referatu W. Koniecznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Bańkowski, Czesław
Aktualna sytuacja oraz prognozy i kierunki zmian w zaopatrzeniu materiałowym resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kostrzewa, Z. [przewodniczący zespołu]
Synteza i wnioski z przeglądu systemów wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Konieczny, Witold
Racjonalne wykorzystanie i dalsze ukierunkowanie bazy produkcyjnej dla potrzeb nowoczesnego mieszkalnictwa, z uwzględnieniem wymagań urbanistycznych i architektonicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Płoński, Władysław
Energetyczne uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Rządzki, Henryk
Wybrane problemy z zakresu uzbrajania terenów dla budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Krzepkowski, Witold; Kiriczok, Michał
Uzbrojenie podziemne terenów dla budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Androsiuk, Jerzy
Rozwiązania organizacyjno-technologiczne budownictwa mieszkaniowego o niskiej zabudowie (referat uzupełniajacy)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Korecki, Włodzimierz; Socha, Andrzej
Rozwiązania organizacyjno-technologiczne budownictwa mieszkaniowego o niskiej zabudowie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Kajfasz, Stanisław
Koreferat do referatów: J. Łempickiego, A. Bratkowskiego, H. Adamczewskiej-Weychert, A. Czyżewskiego, J. Nowickiego, W. Płońskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Nowicki, Jacek
Struktura organizacyjna i kierunki rozwoju techniki w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Czyżewski, Andrzej
Problemy projektowania i budowania zespołów mieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Adamczewska-Wejchert, Hanna
Wybrane, wiodące tendencje kształtowania zabudowy mieszkaniowej w niektórych krajach europejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Łempicki, Jerzy
Ogólne uwarunkowania prawidłowego rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Bratkowski, Andrzej
Uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego w świetle "nowego ładu budowlanego" (na tle raportu o stanie budownictwa)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Rynkiewicz, Antoni
Niektóre problemy prefabrykowanych słupów żelbetowych w aspekcie technologicznej poprawności produkcji i montażu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Rowiński, Leon
Program zdecydowanej poprawy organizacji produkcji przedsiębiorstw budownictwa miejskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Pałaszewski, Tadeusz
Podstawowe założenia efektywności budownictwa w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Michnowski, Zygmunt B.
Elementy modelowania realizacji działań w warunkach ryzyka i niepewności wg metody ZMG
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981
Lenkiewicz, Władysław; Stefańska, Elżbieta
Metoda obliczania czasu oczekiwanego i wariancji w planach sieciowych realizacji budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1981

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/